Multimetry cyfrowe z rodziny Truevolt zapewniają niezrównaną jakość pomiarów

| Technika

Nowa serii multimetrów cyfrowych 34460A, 34461A, 34465A (6½ cyfry), 34470A (7½ cyfry) z serii Truevolt firmy Keysight Technologies daje szerokie możliwości pomiarowe przy wyższej dokładności, szybkości i lepszej rozdzielczości. Przyrządy te zapewniają możliwość graficznego przedstawiania danych w postaci wykresów trendów i histogramów, co pozwala na szybszą ocenę zmierzonych wartości. Tryb rejestracji danych ułatwia analizowanie trendów a tryb digitalizacji pozwala na rejestrowanie stanów nieustalonych. Multimetry zapewniają możliwość pomiaru prądu o bardzo małej wartości (na poziomie 1 µA z rozdzielczością do pA), a automatyczna kalibracja dryftu temperaturowego dając wysoką dokładność długoterminową pomiarów.

Multimetry cyfrowe z rodziny Truevolt zapewniają niezrównaną jakość pomiarów

Główną korzyścią wynikającą z zastosowania technologii Truevolt jest wysoka dokładność pomiarów napięć i prądów, co potwierdza zgodność przyrządów ze standardami ISO/IEC 17025. Wiele tańszych multimetrów cyfrowych tej klasy nie oferuje certyfikatu gwarantującego parametry techniczne podane w specyfikacji technicznej.

W porównaniu do starszych modeli (np. 34401A) multimetry cyfrowe z funkcją Truevolt umożliwiają także dokonywanie pomiarów w większej liczbie zakresów pomiarowych, np. dla prądu stałego od 100 µA do 10 A. Dodano w nich także funkcję pomiaru temperatury za pomocą czujnika RTD/PT100 oraz termistora 5 kΩ. Ponadto zwiększono możliwości dokonywania pomiarów w zakresie testu diod, tak aby można było mierzyć napięcie przewodzenia o wartości 5 V, dzięki czemu można przeprowadzać testy różnego rodzaju diod (np. diod LED).

Jak wiadomo dokładność pomiaru wartości skutecznej napięć przemiennych w multimetrach cyfrowych jest niższa, gdy sygnał ma składowe na wyższej częstotliwości niż typowa fala sinusoidalna (jest odkształcony). Aby zapewnić jak najbardziej wierny pomiar (tzw. True RMS), firma Keysight wykorzystuje technikę bezpośredniego próbkowania napięcia z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.

Dzięki temu zapewnia się dużą szybkość pomiarów oraz precyzję nawet dla bardzo odkształconych przebiegów, zawierających dużo harmonicznych, co niestety jest wadą wielu mierników innych producentów o wyświetlaczu mieszczącym 6½ cyfry. Tutaj nawet przy współczynniku szczytu na poziomie 10 nie są wprowadzane dodatkowe błędy. Jest to unikalna, opatentowana technika stosowana wyłącznie przez firmę Keysight, która co do zasady działania jest zgodna z ideą True RMS, ale zapewnia znacznie lepszą dokładność.

Kolejną cechą wartą wymienienia jest niski prąd polaryzacji wejść pomiarowych, który przeszkadza w dokładnych pomiarach prądu i w serii przyrządów Truevolt jest o 20% mniejszy niż w alternatywnych multimetrach cyfrowych wysokiej klasy.

Proste rozpoczęcie pracy z nowym urządzeniem

Obsługa i zasadnicza funkcjonalność nowej serii multimetrów z rodziny Truevolt DMM jest identyczna jak dla poprzednich modeli, np. 34401A, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy i brak konieczności poznawania funkcjonalności lub skomplikowanego interfejsu. Zasadnicze różnice kryją się w dokładności i szybkości, dodatkowo model 34461A jako jedyny zawiera interfejs SCPI, pozwalający na stosowanie przyrządu jako elementu systemów pomiarowych sterowanego za pomocą komputera i oprogramowania takiego jak BenchVue.

Pozostałe modele pozwalają na uproszczone rejestrowanie danych za pomocą programu BenchVue do wizualizacji danych z wielu mierników cyfrowych jednocześnie. Możliwe jest też wyświetlanie pojedynczych pomiarów, wykresów, tabel lub histogramów, aby uzyskać widok trendów.

Połączenie z komputerem daje możliwość rejestracji i eksportu danych do popularnych narzędzi, takich jak Excel czy Matlab, na potrzeby tworzenia dokumentacji lub dokonywania analizy. W ten sposób można też mieć zdalny dostęp do nastaw miernika.

TME - Transfer Multisort Elektronik
www.tme.eu