Technologie sterowania zbliżeniowego i dotykowego w elektronice

| Technika

We współczesnych urządzeniach elektronicznych typowym elementem sterującym jest panel frontowy zawierający przyciski membranowe, diody sygnalizacyjne LED oraz coraz częściej okienko wyświetlacza lub ekran dotykowy. Ekran dotykowy zastępuje klawisze i umożliwia adaptacyjne sterowanie elektroniką urządzenia. W artykule opisano sposób wykonania i integracji takiego panelu w nowo projektowanym urządzeniu.

Technologie sterowania zbliżeniowego i dotykowego w elektronice

Najczęściej stosowanymi ekranami dotykowymi są wyświetlacze LCD z umieszczonymi nad nimi ekranami rezystancyjnymi lub pojemnościowymi. Ekran rezystancyjny jest elementem wychodzącym z użycia na rzecz wersji pojemnościowych. Moduł panelu pojemnościowego w postaci cienkiej przezroczystej warstwy, służącej do kontaktowania się z palcem, jest zakończony elastyczną wypustką, zawierającą elektroniczne obwody czujnika.

Palec zbliżony do czujnika ekranu zmienia pojemności najbliższych ścieżek znajdujących się na nim. Na podstawie tych zmian zostaje obliczana pozycja naszego palca i miejsce dotknięcia. Do aktywacji czujnika pojemnościowego nie jest potrzebny nawet najmniejszy nacisk.

Wystarcza delikatne dotknięcie jego powierzchni lub delikatne przesunięcie po jego powierzchni palcem. Czujnik pojemnościowy odbiera dotykową informację od palca i przesyła ją do płytki sterującej, gdzie procesor przetwarza dane i przydziela je odpowiednio przypisanym funkcjom.

W celu uzyskania najlepszych parametrów eksploatacyjnych wszystkie elementy panelu frontowego, tzn. wyświetlacz, ekran dotykowy i folię elewacyjną powinno się połączyć za pomocą cienkiej warstwy kleju "optycznie czystego". Tak zbudowane urządzenie będzie miało doskonałą przezroczystość i odporność na narażenia środowiskowe.

Innym rozwiązaniem jest klawiatura foliowa zawierająca czujniki pojemnościowe, zamiast klasycznych przycisków zawierających zestyki działające na zasadzie zwarcia galwanicznego. Do zadziałania takiej klawiatury wystarczy zbliżenie palca do piktogramu klawisza bez konieczności jego naciskania. W związku z tym warstwa frontowa klawiatury nie musi być wykonana z elastycznego, uginającego się materiału, jakim jest folia poliestrowa, ale może na przykład być sztywną płytą szklaną.

Załączone zdjęcie przedstawia przykładową konstrukcję i zastosowanie takiej klawiatury.

Wszystkie opisane technologie i elementy stosuje w swoich wyrobach firma QWERTY, co umożliwia wyprodukowanie paneli frontowych o parametrach odpowiednich do indywidualnych zastosowań.

Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o.
www.qwerty.pl