TENMA 72-9355 - oscyloskop ręczny

| Technika

Tenma 72-9355 to cyfrowy oscyloskop ręczny klasy Digital Storage o paśmie pomiarowym 60 MHz i szybkości próbkowania 250 MSa/s. Przyrząd ma wyświetlacz kolorowy o przekątnej 5,7 cala i matrycy 320×240 pikseli.

TENMA 72-9355 - oscyloskop ręczny

Rys. 1. Okno "Zoom"

Użytkownik ma do dyspozycji 2 kanały pomiarowe, których wejścia zostały wyprowadzone na przedniej ściance nad wyświetlaczem w postaci gniazd BNC. Pomiędzy nimi znajdują się gniazda bananowe wykorzystywane w trybie miernika uniwersalnego. Przełączniki rodzaju pracy Scope i Meter znajdują się pod wyłącznikiem zasilania w lewej części płyty czołowej.

W zależności od wybranego trybu zmienia się zawartość ekranu, przełączane są również gniazda wejściowe. Wśród elementów regulacyjnych występują niemal wyłącznie przyciski. Jedynym elementem obrotowym jest pokrętło wielofunkcyjne z przyciskiem znajdujące się w centralnej części płyty czołowej. Jego zastosowanie ogranicza się jednak w zasadzie tylko do zmiany poziomu wyzwalania i wybierania opcji w rozwijanym menu. Większość parametrów jest zmieniana przyciskami "góra", "dół" ("+", "-").

Firmware zawiera funkcje pomiarowe, które spotykamy w każdym oscyloskopie cyfrowym. Są to operacje matematyczne oraz pomiary automatyczne (27 parametrów). Obliczenia matematyczne to działania podstawowe oraz funkcja FFT w 1024 punktach.

Tabela 1. Zestawienie parametrów oscyloskopów rodziny 72-93xx

Przed pomiarami warto też upewnić się, w jakim trybie przebiega próbkowanie - w czasie rzeczywistym czy ekwiwalentnym. W drugim przypadku szybkość próbkowania wzrasta do 25 GSa/s, ale jest to oczywiście tylko pozorny zabieg techniczny, który może być stosowany wyłącznie dla sygnałów okresowych.

Układ wyzwalania oscyloskopu 72-9355 pracuje w trybach Auto, Normal i Single, natomiast układ akwizycji może być ustawiany w tryb Simple, Peak i Average. Są to typowe opcje spotykane w większości oscyloskopów cyfrowych.

Zdarzeniami wyzwalającymi są: zbocze, impuls, sygnał wideo (w systemie PAL lub NTSC). Za pomocą pokrętła uniwersalnego możliwe jest ustawianie czasu Hold Off. Niezależnie od pomiarów automatycznych użytkownik może włączyć opcję "Cymometer" wyświetlającą częstotliwość sygnału mierzonego w kanale A. Wynik pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.

Rys. 2. Wykres "Trend Plot" przedstawiający przebieg zmian napięcia w trybie pomiaru VDC

Po włączeniu lupy czasowej uzyskuje się maksymalnie 10-krotne rozciągnięcie przebiegu w oknie Zoom (rys. 1). Do lokalizacji fluktuacji sygnałów przydatna jest natomiast funkcja sztucznej poświaty ("Persist"), z czasami wygaszania: 2 s, 5 s i nieskończoność. Do obserwowania zależności fazowych między dwoma sygnałami często wykorzystywany jest tryb XY.

W oscyloskopach analogowych krzywe Lissajous były jedną z częściej stosowanych metod pomiaru przesunięć fazowych. W oscyloskopach cyfrowych użytkownika wyręczają w tym pomiary automatyczne, ale tryb XY nadal jest implementowany. Jest on wykorzystywany do badania wzajemnych relacji między dwoma sygnałami, np. UA=f(UB).

Wraz z oscyloskopem jest dostarczane oprogramowanie "Waveform Analysis Software, z tym że oscyloskop wyposażono wyłącznie w gniazdo USB Host. Pozostaje więc jedynie eksport danych do programu przez pamięć Flash-USB.

Miernik

Tabela 2. Najważniejsze parametry oscyloskopu ręcznego Tenma 72-9355

Przejście do trybu miernika uniwersalnego następuje po naciśnięciu przycisku Meter. Dostępnych jest tu 8 funkcji pomiarowych napięć stałych i zmiennych (od 20 Hz do 2 kHz). Pomiar może być prowadzony z automatycznym lub ręcznym wyborem zakresu. Pod 4-cyfrowym polem odczytowym umieszczono bargraf.

Stan wskaźnika cyfrowego i bargrafu jest odświeżany co ok. jedną sekundę. Można też uruchomić funkcję "Trend Plot", która jest przydatna do obserwacji bardzo wolno zmiennych sygnałów. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową rejestrację. Napięcia w poszczególnych punktach przebiegu są mierzone za pomocą kursora przesuwanego pokrętłem.

Bieżąca wartość jest natomiast wyświetlana nad wykresem. Na ekranie mieści się 6 minut przebiegu. Miernik V AC mierzy napięcia skuteczne bez składowej stałej. Jest też omomierz do 60 MΩ z automatycznym lub ręcznym wyborem zakresów. Możliwa jest również rejestracja trendu zmian rezystancji oraz test ciągłości obwodu elektrycznego.

Wśród funkcji multimetru jest też test diody wykorzystywany do sprawdzania elementów półprzewodnikowych oraz miernik pojemności. Pomiar tutaj może być dokonywany z ręcznym lub automatycznym wyborem zakresu (od 6 nF do 6 mF). Górne zakresy są wykorzystywane zwykle podczas badania kondensatorów elektrolitycznych, ale pomiar odbywa się bez polaryzacji. Funkcja "Trend Plot" jest dostępna w tym trybie.

Fot. 3. Adaptery wykorzystywane w pomiarach prądów

Po dołączeniu do miernika specjalnego adaptera przetwarzającego mierzony prąd na napięcie możliwy jest pomiar prądu stałego. W standardowym wyposażeniu znajdują się dwa adaptery. Jeden na zakres 4/6 A, drugi ma przełączane zakresy: 4 /6 mA, 40/60 mA i 400/600 mA (fot. 3). W pomiarze prądu nie można korzystać z automatycznego wyboru zakresów, działa natomiast funkcja "Trend Plot".

Uwagi ogólne

Oscyloskop ręczny Tenma 72-9355 to dość prosty przyrząd, który powinien spełnić oczekiwania inżynierów produkcji, elektryków motoryzacyjnych i pewnej grupy serwisantów. Konstruktorzy i projektanci mogą już mieć wyższe wymagania. Nie można jednak nie zauważyć, że cena tego przyrządu jest ok. 6-krotnie niższa od ceny podobnego miernika jednego z prawdziwych liderów światowych.

Na wielkie uznanie zasługuje bardzo solidna walizka, w której mieszczą się wszystkie akcesoria wykorzystywane podczas pomiarów. Patrząc na nią, można z przekonaniem uznać, że 72-9355 jest przeznaczony do pracy w terenie.

Jarosław Doliński, EP
Farnell element14

pl.farnell.com