Aparatura do monitorowania jakości powietrza

| Technika

Warunki środowiskowe mają duży wpływ na nasze samopoczucie, komfort i produktywność. Urządzenia pomiarowe produkowane przez firmę APAR dostarczają dokładnych, stabilnych i wiarygodnych danych o kluczowych parametrach środowiskowych, takich jak wilgotność, temperatura, CO2, pyły zawieszone (PM2.5, PM10) i lotne związki organiczne (LZO). Dokładne pomiary środowiskowe stają się coraz bardziej istotną częścią instalacji budynkowych, przemysłowych i elementem infrastruktury nowoczesnych miast. Poniżej przedstawiono przegląd wybranej aparatury pomiarowej przeznaczonej do tworzenia takich rozwiązań.

Aparatura do monitorowania jakości powietrza

Rejestrator temperatury i wilgotności AR236.B

 
AR236.B

AR236.B to przenośny rejestrator wilgotności i temperatury z wyświetlaczem LCD w szczelnej obudowie z uchwytem do zawieszania, przystosowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Jego konfigurowalna architektura umożliwia użycie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (dla środowisk przemysłowych, biurowych i mieszkalnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków).

Działa w oparciu o wysokiej jakości i dokładności cyfrowy czujnik wilgotności względnej i temperatury, zapewniający długoterminową stabilność pomiarów (zewnętrzny lub wbudowany). Zakresy pomiarowe dla sond wynoszą: 0÷100% RH (±2%), -30...80°C (±0,3ºC).

Przyrząd zapisuje dane w pliku tekstowym wewnętrznej pamięci (94 tys. rekordów) z odczytem poprzez interfejs USB. Dodatkowo posiada Bluetooth do podglądu bieżących pomiarów. Ma wyświetlacz LCD pokazujący bieżące pomiary, obliczenia i statystyki oraz komunikaty. Jest zasilany z baterii litowej z łatwą możliwością wymiany we własnym zakresie, starczającą nawet na 15 lat.

Przetwornik wilgotności i temperatury AR252

 
AR252/LCD i AR252

Przetwornik wilgotności i temperatury AR252 to miernik przeznaczony do pracy w instalacjach przemysłowych. Został on wyposażony w wyjście prądowe 4÷20 mA, napięciowe 0÷10 V lub cyfrowe RS485 (MODBUS-RTU) i umieszczony w obudowie naściennej z poliwęglanu o IP65 (94×58×35 mm). Jego zakres pomiarowy to 0÷100% RH (±2%) i -30...80°C (±0,3ºC).

Konstrukcja bazuje na wysokiej klasy cyfrowym czujniku wilgotności i temperatury powietrza z filtrem ochronnym z dodatkową kompensacją temperaturową pomiaru wilgotności, co zapewnia wysoką długoterminową stabilność pomiarów (< 0,25% RH/rok). Jest dostępny w wersji z wyświetlaczem LCD i klawiaturą sterującą lub bez niej.

AR257 - pomiar stężenia dwutlenku węgla

 
AR257/LCD i AR257

Kontrola zawartości dwutlenku węgla w powietrzu staje się niezbędnym elementem oceny działania instalacji wentylacyjnych w środowiskach przemysłowych, biurowych i mieszkalnych, wewnątrz budynków, np. w instalacjach HVAC, magazynach, w produkcji, transporcie i innych miejscach). Do takich zastosowań można wykorzystać przetwornik CO2 oraz wilgotności i temperatury - AR257.

Ma on wyjście prądowe 0/4...20 mA, napięciowe 0/2...10 V lub cyfrowe RS485 i jest dostępny w obudowie naściennej o IP65. Zawiera wysokiej klasy cyfrowe czujniki stężenia dwutlenku węgla, wilgotności i temperatury z programowalnymi zakresami (z klawiatury lub poprzez port RS485 lub PRG). Zapewnia on wysoką stabilność pomiarów i dokładność. Wyświetlacz LCD z klawiaturą (oferowany jako opcja) umożliwia konfigurację parametrów bez konieczności współpracy z komputerem.

AR258 - przetwornik PM, wilgotności i temperatury

 
AR258/LCD i AR258

Pyły zawieszone to cząstki o średnicy do 2,5 μm (PM2.5) i do 10 μm (PM10). Należą one do jednych z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń powietrza i wywołują wiele problemów zdrowotnych. Dopuszczalne w Polsce średnie poziomy dobowe w powietrzu wynoszą 50 μg/m³ dla PM10 oraz 25 μg/m³ dla PM2.5.

Do pomiaru zapylenia (oraz temperatury i wilgotności) służy miernik AR258. Jest on przeznaczony do montażu na ścianie i ma 2 wyjścia: prądowe (0/4-20 mA) lub napięciowe (0/2-10 V) lub RS485. Mierzy w zakresie 0-1000 μg/m³ (PM), 0÷95 % RH, oraz -10-60 °C z typową dokładnością ±10% (PM), ±2% RH, ±0,3°C. Żywotność czujnika PM wynosi co najmniej 8 lat (24 godz./dobę). Całość jest zasilana napięciem 9÷36 VDC.

AR259 - miernik i rejestrator LZO oraz wilgotności i temperatury AR239

 
AR239

Powszechne stosowanie nowych produktów i materiałów budowlanych spowodowało wzrost stężenia zanieczyszczeń chemicznych w pomieszczeniach, w szczególności lotnych związków organicznych. LZO pochodzą głównie z farb i rozpuszczalników, dywanów i mebli oraz środków czyszczących.

Podwyższony poziom LZO może mieć negatywny wpływ na samopoczucie, komfort i zdolności poznawcze. Narażenie na wysokie poziomy można uniknąć lub znacznie ograniczyć poprzez regularną wentylację, oczyszczanie powietrza za pomocą odpowiednich filtrów i usuwanie silnych źródeł LZO.

Do kontroli poziomu LZO APAR proponuje przenośny miernik AR239 zapewniający rejestrację poziomu lotnych związków organicznych (LZO) oraz wilgotności i temperatury z wyświetlaczem LCD. Jest on przeznaczony do pomiarów jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Zawiera wysokiej jakości cyfrowy czujnik LZO (0-30 ppm) oraz wilgotności względnej (10÷95% RH) i temperatury (5-50ºC) z filtrem ochronnym zapewniający długoterminową stabilność pomiarów.

Przyrząd zawiera czytelny wyświetlacz LCD prezentujący bieżące pomiary, wyliczone wartości oraz status pracy. Ma wbudowany zegar i jest umieszczony w szczelnej obudowie z uchwytem do zawieszania, zapewniającej dużą niezawodność. Miernik realizuje zapis danych w standardowym pliku tekstowym w pamięci rejestratora (84 tys. rekordów) z odczytem poprzez interfejs USB.

Jest zasilany z baterii AAA (1,5 V) starczających do 14 miesięcy. Wygodę zapewnia szeroki wybór sposobów uruchamiania rejestracji (ciągła, ograniczona datą i czasem, cykliczna dobowa, tylko w trakcie alarmu lub sterowana ręcznie przyciskiem start/stop).

Z kolei AR259 to przetwornik LZO, wilgotności i temperatury w obudowie do montażu na ścianie. Ma dwa wyjścia: 2 prądowe (0/4-20 mA) lub 2 napięciowe (0/2-10 V) oraz RS485. Mierzy LZO w zakresie 0-30 PPM oraz 10÷95 % RH i 5-55°C z typową dokładnością ±15% (LZO), ±2% RH, ±0,3°C. Jest zasilany napięciem 9÷36 VDC.

Stacja monitorująca jakość powietrza

 
Przykładowa sieć pomiarowa

Bazując na powyżej pokazanych urządzeniach produkcji Aparu, istnieje możliwość stworzenia sieci pomiarowej parametrów środowiskowych z lokalnym odczytem oraz zdalnym dostępem. Dane z czujników przekazywane są radiowo lub przewodowo do stacji bazowej AR407 (maksymalnie 16 kanałów), która może je rejestrować w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej USB.

Dostęp do rejestratora AR407 możliwy jest poprzez interfejs Ethernet, USB lub RS485. Rejestrator ma między innymi wbudowany webserwer, dzięki czemu możliwy jest łatwy podgląd aktualnych pomiarów w sieci LAN oraz Internet poprzez dowolną przeglądarkę oraz dodatkowo istnieje możliwość generowania alarmów na e-mail.

APAR - Biuro Handlowe

Zobacz również