MEAN WELL DLC-02 – sterownik oświetlenia z interfejsem DALI-2

| Technika

Inteligentne oświetlenie budynkowe staje się powoli standardem rynkowym. Dzięki otwartemu protokołowi DALI (cyfrowy system sterowania oświetleniem) produkty różnych producentów mogą pracować razem w jednej instalacji i są ze sobą kompatybilne umożliwiając użytkownikom zbudowanie kompleksowego i skoordynowanego systemu oświetleniowego.

MEAN WELL DLC-02 – sterownik oświetlenia z interfejsem DALI-2
 
Rys. 1. DLC-02 - sterownik DALI-2 firmy Mean Well

Skuteczna integracja urządzeń to cel dla największych producentów. Dlatego przewidując przyszłe potrzeby rozwojowe firma MEAN WELL wprowadziła do swojej oferty pierwszy sterownik systemu oświetleniowego DLC-02, który jest zgodny ze standardem DALI-2. Druga generacja interfejsu obejmuje wszystkie produkty dostosowane do jego wymagań, zarówno te wykonawcze (zasilacze, ściemniacze, przekaźniki), jak i sterujące (przełączniki, czujniki, panele przyciskowe). Dzięki temu cały układ jest bardziej elastyczny, a integracja DALI z systemami automatyki budynkowej staje się dużo łatwiejsza (rys. 1).

Budowa i zasada działania

Standardowy system DALI składa się z trzech części:

  • zasilacza magistrali,
  • urządzenia sterującego,
  • osprzętu sterującego.

Urządzenia sterujące obejmują urządzenia wejściowe i kontrolery aplikacji. Zgodnie z najnowszym standardem kontrolerów w wersji 2, sterowniki DLC-02 mają wbudowane dwa niezależne zasilacze magistrali DALI (każdy dostarczający prąd 250 mA), które mogą być używane jako zasilanie magistrali oraz służyć do sterowania aplikacjami. Aby zbudować system pozostaje tylko podłączyć do DLC-02 urządzenie wejściowe oraz urządzenia wykonawcze.

Urządzenia wejściowe, takie jak czujniki ruchu, włączniki, panele kontrolne przetwarzają informacje z otoczenia i przesyłają je przez magistralę DALI do sterownika. Po ich otrzymaniu kontroler przetwarza te sygnały i wysyła je zgodnie z ustawiana logiką do odpowiednich urządzeń wykonawczych (np. zasilaczy LED). Dzięki temu realizowane są np. różne efekty świetlne, następuje regulacja temperatury barwowej lub zmiana natężenia oświetlenia. Dodatkowo korzystając z wyjść przekaźnikowych można też sterować takimi urządzeniami jak wentylatory wyciągowe, kurtyny oraz innymi urządzeniami elektrycznymi. DALI wyodrębnia kilka typy urządzeń sterujących (tzw. control gear) według różnych funkcji i obszarów zastosowań (tab. 1).

Możliwości i zastosowania

 
Rys. 2. Przykład systemu oświetleniowego w biurze

Sterownik DLC-02 został poddany certyfikacji przez firmę DiiA, dzięki czemu kompatybilność między innymi rozwiązaniami nie będzie stanowić problemu o ile tylko urządzenia wejściowe i sterujące będą spełniając wymagania DALI. Jest to doskonały wybór do budowy nowego systemu oświetleniowego lub do modernizacji już istniejącego. Na rysunku 2 przedstawiono przykład systemu oświetlenia biura z wykorzystaniem sterownika DLC-02.

W prezentowanym przykładzie wszystkie urządzenia wejściowe i układy sterujące na magistrali DALI są adresowalne z użyciem bezpłatnego oprogramowania DLC (lub z interfejsu webowego – wówczas urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci LAN co DLC-02). Każde źródło światła można przypisać do odpowiednich grup lub do nowej grupy w zależności od potrzeb użytkownika (np. w dzielonych salach konferencyjnych). Następnie można określić parametry i zbudować logiczną zależność między przełącznikiem na panelu, włącznikiem, czujnikiem i lampą. Dodatkowo można wykorzystać wbudowane przekaźniki w DLC-02 np. do sterowania żaluzjami.

 
Rys. 3. Program konfi guracyjny DLC sterownika Mean Well

Sterownik daje duże możliwości konfiguracyjne. Przyjrzyjmy się jego możliwościom.

  • Ustawienie działania przełącznika panelu ma trzy opcje: jedno kliknięcie, dwa kliknięcia i długie naciśnięcie. Każdą operację (np. jedno kliknięcie, aby włączyć i wyłączyć lampę oraz długie naciśnięcie, aby zmienić jasność lampy), można ustawić tak, aby aktywowała odpowiednie sceny.
  • Kiedy czujnik wykryje ruch (lub zmianę natężenia oświetlenia) światła w tym obszarze zostaną automatycznie włączone lub jasność zostanie dostosowana do odpowiedniego natężenia oświetlenia w oparciu o jasność w danym miejscu. Gdy osoba opuści zasięg czujnika światła zostaną automatycznie przyciemnione lub wyłączone.
  • DLC-02 ma wbudowany układ czasowy, który może ustawiać zdarzenia czasowe w oparciu o różne warunki, takie jak regulacja lub wyłączanie jasności wszystkich lamp na magistrali DALI (np. w weekendy lub podczas przerwy obiadowej w dni powszednie). Użytkownicy mogą konfigurować funkcje ustawień timera w programie DLC, takie jak czas akcji, ustawienia pojedynczego lub pętli (rys. 3).

W przypadku instalacji wykorzystujących magistralę KNX jako standard automatyki budynkowej, odpowiednim produktem jest bramka KNX-DALI DLC-02KN. Zawiera ona wszystkie funkcje DLC-02, ale ma dodatkowy interfejs KNX i może być programowana za pomocą oprogramowania KNX "ETS".

Podsumowanie

Sterownik DLC-02 doskonale wpisuje się w obecne wymagania stawiane przez systemy inteligentnego oświetlenia. Kompatybilność i wiele różnych dostępnych opcji sprawiają, że oferta producenta pozwoli skutecznie zintegrować wiele różnych urządzeń. Co ważne – da nam ciekawe możliwości, pozwalające na zaawansowane sterowanie oświetleniem.

 


Elmark Automatyka
www.elmark.com.pl
zasilacze@elmark.com.pl

Zobacz również