Niezawodne zasilacze na szynę DIN firmy Mornsun

| Technika

Wiele branż stosuje różne standardy przemysłowe, określające parametry systemów zasilających. W obszarach aplikacyjnych o wysokich wymaganiach niezawodności, takich jak energetyka wiatrowa, kolejnictwo, produkcja precyzyjna, nowe technologie energetyczne oraz inne sektory produkcyjne wysokiej klasy, branżowe charakterystyki i standardy dyktują potrzebę stosowania zasilaczy na szynę DIN wyższej wydajności i niezawodności oraz odporności środowiskowej.

Niezawodne zasilacze na szynę DIN firmy Mornsun

Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku na wysoką niezawodność i zapewnić szybką dostawę, Mornsun oferuje zasilacze na szynę DIN serii LIMF/LIHF.

Krytyczne zastosowania zasilaczy w trudnych warunkach środowiskowych

Przypadek 1 – wytwarzanie energii wiatrowej

Energię wiatrową można podzielić na dwa typy: lądową i morską. Zwykle powiązane z nimi zasilacze są montowane na dużych wysokościach lub też na powierzchni morza przez co są podatne na takie czynniki, jak: mgła solna, kurz, wysoka wilgotność, duża wysokość instalacji itp. W tak trudnych warunkach użytkowania, uszkodzenia tego typu urządzeń będą wiązały się z wysokimi kosztami naprawy i konserwacji.

Przypadek 2 – przemysłowe systemy sterowania

 
Fot. 1

Przemysłowe systemy sterowania są stosowane zazwyczaj w przemyśle petrochemicznym, metalurgicznym, jądrowym czy też innych zaawansowanych branżach produkcyjnych, gdzie środowisko pracy jest narażone na wysokie temperatury i wibracje. Zakłócenia ciągłości produkcji w tych branżach przynosi ogromne straty (fot. 1).

 
Fot. 2

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia strat, niezbędna jest duża niezawodność zasilania. Aby sprostać wymaganiom rynku, zasilacze na szynę DIN serii LIMF/LIHF o wysokiej niezawodności bazują na wynikach prac rozwojowych obejmujących między innymi projektowanie obwodów, dobór właściwych komponentów, odpowiednie funkcjonowanie oraz zapewnienie niezawodnych rozwiązań (fot. 2).

Spełnienie specyficznych standardów branżowych

W obszarach, w których mogą gromadzić się substancje wybuchowe, takie jak łatwopalne gazy, opary lub pyły, zasilacze muszą podlegać rygorystycznej certyfikacji przeciwwybuchowej IECEx (fot. 3).

 
Fot. 3

Zasilacze na szynę DIN serii LIMF/ LIHF o wysokiej niezawodności firmy Mornsun zostały zaprojektowane i wyprodukowane w ścisłej zgodności z wymaganiami przeciwwybuchowego systemu sterowania.

System certyfikacji IECEx obejmuje cały cykl życia produktu, począwszy od zasadniczego procesu projektowania i wyboru materiałów. Dobór urządzeń specjalnych wymaga stosowania bezpieczników ceramicznych, przekaźników wysokotemperaturowych itp., odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe spełniają wymagania certyfikacji IECEx.

Niezawodność w warunkach silnych zakłóceń EMC

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w branżach specjalnych są bardzo wysokie. Nawet standardy, które uważane są za wysokie w konwencjonalnych sektorach (przepięcia zgodne z normą IEC/ EN 61000-4-5 linia do linii ±2 kV / linia do ziemi ±4 kV, ESD zgodne z normą IEC/EN 61000-4-2 ±6 kV/8 kV), wciąż mogą nie sprostać wymaganiom branż specjalnych.

Seria LIMF/LIHF zasilaczy na szynę DIN o wysokiej niezawodności, zapewniając stabilną pracę przy silnych zakłóceniach, charakteryzuje się doskonałymi parametrami EMC (przepięcia zgodne z normą IEC/EN 61000-4-5 linia do linii ±3 kV/ linia do ziemi ±6 kV zgodnie z wymaganiami przemysłu ciężkiego, ESD zgodne z normą IEC/EN61000-4-2 ±8 kV/15 kV zgodnie ze standardami przemysłu medycznego).

Stabilne działanie w trudnych warunkach operacyjnych

 
Fot. 4

Standardowe produkty działające od –30 do +70°C dostępne na rynku mogą nie spełnić wymagań branż specjalnych. W środowisku przybrzeżnym i morskim korozja spowodowana mgłą solną nagromadzona na płytkach drukowanych może powodować zwarcia. Z kolei napięcie w sieci energetycznej czasami podlega wahaniom, co w poważnych przypadkach może prowadzić do wyłączenia jednostki, a nawet jej zapalenia (fot. 4).

 
Fot. 5

W celu zapewnienia wysokiej niezawodności produktu i stabilności działania w trudnych warunkach środowiskowych, przy projektowaniu serii LIMF/LIHF zasila patybilność, zaleca się wybór konwencjonalnego zasilacza na szynę DIN (fot. 6).

Jeżeli branża wymaga certyfikacji przeciwwybuchowej, wymagania co do parametrów technicznych i niezawodności są wtedy wyższe. Zaleca się zatem wybór zasilacza na szynę DIN o wysokiej niezawodności.

 
Fot. 6

Zasilacze Mornsun AC/DC na szynę DIN o mocy od 15 do 960 W można stosować w różnych środowiskach, zapewniając jeszcze wyższą niezawodność, stabilność i bezpieczeństwo zasilania w systemie klienta.

 

Masters
tel. 58 691 06 91
www.masters.com.pl

Zobacz również