wersja mobilna
Online: 526 Niedziela, 2017.11.19

Biznes

Polski rynek IT rośnie wbrew światowemu kryzysowi

piątek, 04 listopada 2011 11:11

Dane docierające z działających w Polsce spółek informatycznych na temat wyników sprzedaży pierwszego półrocza 2011 dają spore podstawy do optymizmu. Dwa kwartały nowego roku potwierdzają tezę, iż trend wzrostowy w wielu obszarach rynku IT stabilizuje się, w licznych przypadkach utrzymując się już rok i dłużej.

Na pierwsze półrocze 2011 r. na rynku IT złożyły się dwa kolejne kwartały w których polski rynek IT rozwijał się i to w tempie ponad 10% (dynamika złotówkowa w cenach bieżących). Na plusie znalazły się wszystkie badane rynki branżowe oraz technologiczne. Niewątpliwym rekordzistą rozwoju a jednocześnie bohaterem stabilnego wzrostu okazał się rynek MŚP. Szybko rozwijał się też rynek gier, Internetu i mediów, sektora publicznego oraz np. informatyki dla handlu.

Z analiz trendów wieloletnich i kwartalnych oraz z dynamiki wartości nowo zawieranych kontraktów wynika, iż cały rok 2011, podobnie jak następne dwa lata powinien być na polskim rynku IT okresem umiarkowanych wzrostów na poziomie raczej jednak nie przekraczającym 10%.

Dynamika przychodów rynku IT w Polsce na tle świata, 2007-2010.

Za tym, że nie można liczyć na jeszcze bardziej dynamiczne ruchy, przemawia niepewna sytuacja międzynarodowa, zmienne tendencje kursów walutowych, jak i dynamika samego polskiego rynku IT zaobserwowana w pierwszym półroczu 2011 r. Największe wzrosty wydają się nadciągać nie tylko na rynkach MŚP, ale także informatyki dla telekomunikacji, gier i multimediów, sektora publicznego oraz po dłuższej przerwie: także sektora dużych przedsiębiorstw.

 

Rynki zagraniczne a rynek lokalny

Warto zestawić lokalne badania polskiego rynku z analogicznymi badaniami przeprowadzonymi przez DiS dla rynku globalnego IT, w przekroju dostawców mających największy wpływ na nasz rynek IT w latach 2006-2010. Dane syntetyczne sprzedaży na rynku ICT (dynamika dolarowa, w cenach bieżących) obliczone w badanym okresie na podstawie przeglądu wyników ponad 250 światowych firm ICT wykazują, iż najgorszy w badanym okresie był rok 2009, zarówno dla branży IT ( 2,8%), jak i dla branży telekomunikacyjnej ( 3,3%). Rok 2010 był już o wiele lepszy, bo wartość branży IT wzrosła w nim aż o 12,1%, a sprzedaż w branży telekomunikacyjnej spadła tylko o 0,5%.

Mimo pogarszającej się od roku 2007 koniunktury gospodarczej, niektóre obszary rynku IT broniły się na świecie stosunkowo nieźle. Wśród segmentów ogólnych rynku IT trzeba tu wymienić obszar oprogramowania, który we wszystkich wymienionych latach rósł. Stosunkowo najgorzej miał się w badanym okresie rynek półprzewodników, dopiero w 2010 r. wykazując nieco większe wzrosty. Wśród segmentów niszowych warta odnotowania jest przez cały czas dobra kondycja rynku mediów i Internetu oraz obszaru Business Intelligence. Nieprzerwanie rośnie natomiast rynek outsourcingu IT, ale choć w tym obszarze tempo wzrostu jest stale dodatnie, równocześnie od trzech lat spada. Wśród rynków wertykalnych najlepsze wyniki zanotowały: rozrywka, przetwarzanie danych związane z usługami finansowymi (financial services), które rosły na przekór tradycyjnym obszarom informatyki bankowej. Warta zauważenia jest też obecnie umacniająca się nie tylko w Polsce ale i na świecie stabilność kondycji rynku informatyki MŚP.

Kilkuletnie porównania dynamiki krajowego rynku IT z dynamiką zbadanego przez DiS globalnego rynku IT (sprowadzone do wspólnej dynamiki dolarowej) wykazują ogromną wrażliwość na koniunktury otoczenia. Nasze lokalne rynki informatyczne chętnie przyspieszają wtedy niż rynki globalne rosną, natomiast jednocześnie znacznie drastyczniej wyhamowywały, gdy ograniczany był popyt na rynkach globalnych.

MP

źródło: www.dis.waw.pl

 

World News 24h

niedziela, 19 listopada 2017 16:02

Intel XMM 8000 series: Intel’s family of commercial 5G multi-mode modems, operating in both sub-6 GHz and millimeter wave global spectrum bands. No shipping date announced. Intel XMM 8060: Intel’s first commercial 5G modem is capable of delivering multi-mode support for the full 5G non-standalone and standalone NR, as well as various 2G, 3G (including CDMA) and 4G legacy modes. Expected to ship in commercial customer devices in mid-2019, the Intel XMM 8060 will accelerate deployment of 5G-ready devices prior to anticipated broad deployment of 5G networks in 2020. Intel XMM 7660: Intel’s latest LTE modem delivers Cat-19 capabilities and supports speeds up to 1.6 gigabits per second. The modem has MIMO, carrier aggregation and a broad range of band support.

więcej na: www.electronicsweekly.com