Rozrywka, informacje i bezpieczeństwo ukształtują rynek technologii bezprzewodowych w samochodach

| Gospodarka Artykuły

Według iSuppli wartość rynku technologii bezprzewodowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego wzrośnie w latach 2012-2018 o ponad 40%, z nieco ponad 1 mld do prawie 1,6 mld dolarów. W tym okresie prognozowany jest jej stały, kilkuprocentowy wzrost co roku, na przykład w latach 2012-2013 o 5% (1,11 mld - 1,17 mld dolarów), a w kolejnych latach, aż do 2015 - o 8% rocznie.

Rozrywka, informacje i bezpieczeństwo ukształtują rynek technologii bezprzewodowych w samochodach

Technologie komunikacji bezprzewodowej, jak Bluetooth i telefonia komórkowa, będę coraz powszechniej wykorzystywane w samochodach w celach rozrywkowo-informacyjnych i do poprawy bezpieczeństwa. W tych zastosowaniach będą one rozwijać się znacznie szybciej niż technologie przewodowe, głównie dlatego, że stale rośnie liczba aplikacji wykorzystujących tę metodę komunikacji. Chodzi przede wszystkim o urządzenia mobilne, w wypadku których w łączności na krótkich odległościach preferowanym sposobem komunikacji jest Bluetooth, oraz systemy dwukierunkowej telematyki, w których korzysta się głównie z łączności komórkowej.

Bluetooth wspomagane Wi-Fi

Według iSuppli w najbliższej przyszłości to w szczególności Bluetooth zyska na coraz większej popularności aplikacji komunikacyjnych w pojazdach. Domeną tego standardu będzie łączność między urządzeniami przenośnymi a jednostkami rozrywkowo-informacyjnymi w samochodach. Przyczyni się do tego przede wszystkim większa szybkość transmisji, dłuższy czas połączenia oraz mniejszy pobór mocy zapewniane przez najnowszą wersję Bluetooth 4.0. Do transmisji większych ilości danych, jako wsparcie dla Bluetooth, będą z kolei używane głównie sieci Wi-Fi. Trudno przewidzieć, jakie rozwiązanie zyska większą popularność, czy odseparowanie układów komunikacyjnych obu typów, czy ich połączenie w jeden. Chociaż to drugie zmniejsza koszty i ułatwia projektowanie, zdaniem analityków w najbliższej przyszłości, przede wszystkim z powodu na razie ograniczonego wykorzystania sieci Wi-Fi w samochodach, dominować będzie to pierwsze podejście. Im więcej będzie jednak zastosowań dla technologii bezprzewodowych w pojazdach, tym układy zintegrowane będą być może używane częściej.

Przyszłość sieci komórkowych

W 2012 roku ponad 25% samochodów sprzedanych w Stanach Zjednoczonych wyposażonych było w układy do komunikacji w sieci komórkowej. W większości z nich był to standard, a nie opcja dodatkowa. Prognozuje się, że coraz większa liczba producentów aut będzie decydować się na takie rozwiązanie, ponieważ wbudowana łączność jest w celach diagnostycznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa uznawana za bardziej niezawodną niż ta oparta wyłącznie na urządzeniach przenośnych, jak smartfony. Te ostatnie nie spełniają na przykład wymagań ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych eCall. Wbudowana łączność za pośrednictwem sieci komórkowej pozwala również producentom pojazdów komunikować się z klientami w celu m.in. aktualizacji oprogramowania, monitorowania stanu pojazdu albo zgłaszania dostępności części zamiennych itp. Dzięki temu ci pierwsi mogą ograniczyć koszty przez centralizację łączność ze swoimi odbiorcami i zapewnić im więcej usług posprzedażowych. Wśród firm, które już aktywnie działają w zakresie wdrażania łączności komórkowej w pojazdach, są m.in. Kia, Volvo, Daimler, BMW, Wireless Car, Vodafone oraz Verizon.

Problemy do rozwiązania

Chociaż koncepcja skomunikowanych samochodów jest stopniowo wdrażana, stale zyskując zwolenników, wciąż wiele kwestii wymaga rozwiązania albo ulepszenia. Głównie chodzi o szczegóły techniczne, takie jak m.in.: realizacja odbioru sygnałów, zmniejszenie interferencji elektromagnetycznych, dostosowanie się do rosnącej złożoności układów komunikacyjnych obsługujących wiele pasm częstotliwości oraz uwzględnienie różnic w zakresie standardów w różnych regionach świata. Im szybciej jak najwięcej z nich da efektywnie się rozwiązać, tym popularniejsza oraz tańsza będzie dwukierunkowa łączność samochodów ze światem zewnętrznym.

Monika Jaworowska

Zobacz również