W 2015 r. branża półprzewodnikowa z trudem zbliżyła się do wyników z roku poprzedniego

| Gospodarka Artykuły

Według firmy analitycznej Gartner w 2015 r. globalne przychody w branży półprzewodnikowej były o 1,9% mniejsze niż w roku 2014. Na podstawie wstępnych wyników wartość przychodów oceniono na 333,7 mld dolarów - w roku 2014 było to 340,3 mld. Mieszane wyniki we wszystkich segmentach przemysłu półprzewodnikowego dają obraz bardzo powolnego wzrostu. Łączne przychody 25 najlepszych przedsiębiorstw wzrosły o 0,2%. Stanowią one 73,2% całkowitych przychodów na rynku półprzewodników. W roku 2014 25 wiodących firm osiągnęło przychód stanowiący 71,7% wyniku całej branży.

W 2015 r. branża półprzewodnikowa z trudem zbliżyła się do wyników z roku poprzedniego

- W przeciwieństwie do roku 2014, w którym odnotowano wzrost przychodów we wszystkich kluczowych kategoriach urządzeń, 2015 rok ukazał mieszane wyniki - w optoelektronice, czujnikach nieoptycznych, elementach analogowych i w segmencie ASIC raportowano wzrost przychodów, podczas gdy reszta rynku odnotowała spadki - mówił Sergis Mushell z firmy Gartner. - Najsilniejszy wzrost - o 2,4% - wystąpił w segmencie ASIC i był napędzany popytem ze strony firmy Apple. Kolejne pozycje przypadły czujnikom analogowym i nieoptycznym - odpowiednio 1,9 i 1,6%. Z kolei sektor pamięci odnotował zmniejszenie przychodów o 0,6% przy spadku w zakresie układów DRAM i wzroście w przypadku elementów NAND flash.

Firma Intel odnotowała spadek przychodów o 1,2% z powodu malejącej sprzedaży komputerów PC, jednak zachowała pozycję nr 1 na rynku już 24 rok z rzędu, z udziałem w rynku wynoszącym 15,5%. Pamięciowy biznes Samsunga pomógł firmie osiągnąć w 2015 r. wzrost przychodów o 11,8% dzięki czemu Koreańczycy utrzymali miejsce drugie z rynkowym udziałem na poziomie 11,6%.

- Wzrost wartości dolara w stosunku do wielu różnych walut znacząco wpłynął na cały rynek półprzewodników w 2015 roku - powiedział Sergis Mushell. - Zmalało zapotrzebowanie na sprzęt w regionach, gdzie lokalna waluta wobec dolara uległa osłabieniu. Na przykład w strefie euro ceny telefonów komórkowych oraz komputerów wzrosły w walucie lokalnej, gdyż wiele z ich komponentów wycenianych jest w dolarach. Użytkownicy albo opóźniali z tego powodu zakupy, albo kupowali tańsze produkty zastępcze, co w efekcie ograniczyło sprzedaż półprzewodników. Dodatkowo statystyki Gartnera są oparte na dolarze, co sprawia, że ostra deprecjacja jena japońskiego zmniejsza przychody i rynkowe udziały japońskich producentów półprzewodników wyznaczane w oparciu o dolara.

Rok 2015 pokazał, że kontynuowana jest tendencja zniżkowa na rynku NAND. Przychody wzrosły tu jedynie o 4,1%. Ma to związek z wojną cenową prowadzoną szczególnie przez dostawców dysków SSD chcących objąć coraz większy obszar zarezerwowany dotąd dla twardych dysków standardowych HDD. Wzmaga to presję na producentów układów NAND Flash w kierunku największej w historii transformacji do technologii 3D NAND. Na razie komercjalizacja 3D NAND ograniczona jest tylko do jednego dostawcy - firmy Samsung.

Top 10 dostawców półprzewodników według przychodów uzyskanych w 2015 r., w mld dolarów (źródło: Gartner)
Pozycja w 2014 r. Pozycja w 2015 r. Firma Przychody w 2014 r. Przychody w 2015 r. - przybliżenie Wzrost 2014-2015 [%] Udział w rynku w 2015 r. [%]
1 1 Intel 52,331
51,709
-1,2
15,5
2 2 Samsung Electronics 34,742
38,855
11,8
11,6
5 3 SK Hynix 15,997
16,494
3,1
4,9
3 4 Qualcomm 19,291
15,936
-17,4
4,8
4 5 Micron Technology 16,278
14,448
-11,2
4,3
6 6 Texas Instruments 11,538
11,533
0,0
3,5
7 7 Toshiba 10,665
9,622
-9,8
2,9
8 8 Broadcom 8,428
8,419
-0,1
2,5
9 9 STMicroelectronics 7,376
6,890
-6,6
2,1
12 10 Infineon Technologies 5,693
6,630
16,5
2,0
Inni 157,992
153,182
-3,0
41,2
Razem 340,331
333,718
-1,9
100

źródło: Gartner

Zobacz również