PGZ chce narodowej silicon foundry?

| Gospodarka

Powstanie Polskiego Konsorcjum Technologicznego, które miałoby skupiać przy Polskiej Grupie Zbrojeniowej firmy oraz środowisko akademickie zajmujące się innowacyjną gospodarką, zapowiedział prof. Marek Ilnicki (na zdjęciu), pełnomocnik Zarządu PGZ. Według inicjatora jest to szansa na konsolidację środowiska, które doprowadzi do zwiększenia znaczenia polskiej myśli technologicznej w skali świata.

PGZ chce narodowej silicon foundry?

Za najbardziej perspektywiczne obszary aktywności wymieniono zagadnienia z nanotechnologii, mikroelektroniki i robotyki maszyn mobilnych. - Będziemy zgłaszali propozycję, aby w ramach PGZ wybudowano w Polsce fabrykę półprzewodników - zapowiedział prof. Ilnicki.

Zobacz również