Krajowy Program Kosmiczny powstanie do końca 2017 roku

| Gospodarka Artykuły

Do końca 2017 roku powinny zakończyć się prace nad przygotowaniem Krajowego Programu Kosmicznego będącego narzędziem realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej. Ma on być drugim - obok programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - narzędziem realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej i za jego opracowanie odpowiada Polska Agencja Kosmiczna.

Krajowy Program Kosmiczny powstanie do końca 2017 roku

Polska składka na programy opcjonalne ESA w 2016 roku wzrosła o 25% w porównaniu z subskrypcją z 2012 roku, do 12,5 mln euro, a w kolejnych latach osiągnie 40 mln. Składka członkowska wpłacana do ESA jest bezpośrednią inwestycją w rozwój polskiego sektora kosmicznego. Zgodnie z zasadą zwrotu geograficznego większość tej składki wraca do danego kraju w postaci kontraktów dla jego przemysłu i jednostek naukowych.