Perspektywiczny przemysł kosmiczny

| Gospodarka Artykuły

Polska Agencja Kosmiczna szacuje, że sektor kosmiczny w ciągu ostatnich czterech lat wygenerował obroty rzędu 200 mln zł. Aktywnie na rynku działa już około 50 firm, które są podwykonawcami w dużych projektach europejskich, np. Protec Instrument i Hertz Systems, Asseco, Wasat, ITTI, ABM, Creotech, Sener Polska, GMV. Jest to znak, że sektor w Polsce zaczyna się dynamicznie rozwijać.

Perspektywiczny przemysł kosmiczny

Ważnym wskaźnikiem może być liczba polskich podmiotów, zarejestrowanych w bazie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Cztery lata temu było ich około 40, teraz blisko 400, z czego 50-60 z nich to instytuty naukowe i wydziały wyższych uczelni.

Jak wynika z danych Space Foundation w 2015 roku globalne obroty sektora kosmicznego wyniosły ok. 330 mld dolarów. Europejska Agencja Kosmiczna szacuje, że w 2014 roku rządowe nakłady na ten sektor wyniosły łącznie 8,3 mld euro i zwiększyły się o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Polskiej Strategii Kosmicznej, do 2030 roku obroty rodzimych firm sektora kosmicznego mają wynosić co najmniej 3% ogólnych obrotów tej branży w Europie.