Polska jako jedyny kraj w UE nie ma standardów przetwarzania elektrośmieci

| Gospodarka Artykuły

Z początkiem ubiegłego roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące zbiórki i recyklingu elektroodpadów. Zmianę przepisów wymusiła unijna dyrektywa WEEE - zgodnie z nią do 2021 roku Polska musi osiągnąć 65-procentowy poziom zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obecnie zaledwie jedna trzecia elektroodpadów jest poddawana recyklingowi.

Polska jako jedyny kraj w UE nie ma standardów przetwarzania elektrośmieci

Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2018 roku, mają uregulować rynek zużytego sprzętu. Nowością będzie zmiana struktury zbierania i klasyfikowania elektroodpadów, które - ze względu na sposób i koszt przetwarzania - zostaną podzielone na sześć grup sprzętowych, wg grup technologicznych, tak aby np. lodówki i pralki nie były w traktowane łącznie.

Poza nową klasyfikacją elektrośmieci w przyszłym roku rozpoczną się również zewnętrzne audyty zakładów przetwarzania i organizacji odzysku. Ich celem będzie sprawdzenie czy zakłady przetwarzania funkcjonują prawidłowo i zgodnie z prawem wywiązują się ze swoich obowiązków. Kontrole mają też zlikwidować nielegalny handel fałszywymi dokumentami potwierdzającymi odbiór i recykling elektroodpadów, które w rzeczywistości wcale nie zostały przetworzone.

Zobacz również