Produkcja układów półprzewodnikowych przekroczy w 2018 roku bilion sztuk

| Gospodarka Artykuły

Przewidywana przez IC Insights przyszłoroczna produkcja półprzewodników na poziomie biliona sztuk będzie miała miejsce po raz pierwszy w historii, przy czym większość układów stanowić będą, podobnie jak obecnie, elementy optoelektroniczne oraz układy dyskretne.

Produkcja układów półprzewodnikowych przekroczy w 2018 roku bilion sztuk

Według raportu IC Insights w 2016 roku całkowita produkcja układów półprzewodnikowych wyniosła 868,8 mld sztuk, zaś tegoroczne prognozy przewidują przekroczenie progu 900 mld. Analiza danych z ostatnich 30 lat pokazuje, że globalna produkcja układów półprzewodnikowych rośnie w średnim tempie około 9% rocznie (w 1978 roku wynosiła 32,6 mld), choć zdarzały się również znaczne odchylenia od tej wartości, jak np. spadek o 19% w 2001 roku lub wzrost o 34% w roku 1984.

Pomimo wzrostu popularności oraz możliwości złożonych układów scalonych, zdecydowaną większość produkowanych układów półprzewodnikowych (w 2015 roku było to 72%) wciąż stanowią komponenty prostsze, takie jak czujniki, elementy pasywne oraz optoelektroniczne. Wśród bardziej złożonych układów scalonych, nieznacznie przeważa produkcja układów analogowych (52%).

Produkcja układów półprzewodnikowych w 2016 roku w podziale na grupy produktowe (źródło: IC Insights) Udział elementów optoelektronicznych, dyskretnych oraz czujników w całkowitej produkcji układów półprzewodnikowych (źródło: IC Insights)

Zobacz również