Europejski rynek dystrybucji półprzewodników przechodzi fazę wzrostu

| Gospodarka Artykuły

Rok 2016 rozpoczął się dynamicznie i, chociaż w okresie letnim dało się odczuć spowolnienie, pod koniec roku nastąpił powrót do silnego wzrostu sprzedaży, co szczególnie uwidoczniło się w IV kwartale. Według analiz organizacji dystrybutorów i producentów półprzewodników DMASS w ostatnim kwartale roku sprzedaż półprzewodników wyniosła 1,79 mld euro, o 5,8% więcej niż rok wcześniej. W całym roku 2016 dystrybutorzy sprzedali półprzewodniki za 7,4 mld euro, o 3,8% więcej w skali roku.

Europejski rynek dystrybucji półprzewodników przechodzi fazę wzrostu

Dane o wzroście za IV kwartał odzwierciedlają faktyczną poprawę sytuacji na rynku. Ostatni kwartał roku cechowała m.in. duża liczba zamówień, co stanowi dobrą prognozę na rok obecny, podsumował DMASS. Jednak cały rynek półprzewodników na świecie przechodzi obecnie okres stagnacji i trudno tu dopatrzyć się jakiejś rzeczywistej tendencji wzrostowej, w związku z czym występuje presja ze strony dostawców układów na kanał dystrybucji. Wyższy od zanotowanego wzrost dystrybucji był blokowany przez czynniki ceny i marży.

W ujęciu regionalnym główne rynki europejskie odzwierciedlały w IV kwartale ogólny trend wzrostowy w Europie. Wzrost natomiast w szczególności generowały kraje Europy Wschodniej, Izrael, Rosja i Turcja, podczas gdy rynki Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji powiększyły się lekko poniżej średniej w Europie. Niższe obroty w skali roku zanotowano dla krajów nordyckich, Beneluksu oraz dla Włoch. Rynek w Niemczech wzrósł o 3,1% do 533 mln euro, we Włoszech skurczył się o 1,7% do 147 mln euro, Wielkiej Brytanii i Irlandii wzrósł o 4,3% do 135 mln euro oraz we Francji był lepszy o 4% a jego wartość wyniosła 128 mln euro. Rynek krajów nordyckich zmalał o 14,6% do 151 mln euro, za to Europy Wschodniej w tym samym czasie wzrósł o 16,7%, do 281 mln euro.

Dystrybucja półprzewodników w Europie w 2016 r. według DMASS (dane w mln euro)

Zdaniem prezesa DMASS Georgia Steinberga szczególnie zwraca uwagę fakt przenoszenia produkcji z Europy Północnej w regiony Europy Wschodniej oraz to, że Rosji udało się jakoś przezwyciężyć skutki sankcji. Może nieco dziwić, że chociaż gospodarka niemiecka przeżywa ożywienie, w specjalnie szybkim tempie nie rośnie w tym czasie sprzedaż produktów technologicznie zaawansowanych, takich jak półprzewodniki. Jednak Niemcy oscylują przynajmniej wokół średniego wzrostu dystrybucji. Wzrosty dystrybucji w niektórych innych krajach mogą częściowo wynikać z korzyści wymiany walutowej, ponieważ wiele krajów rozlicza się w dolarach.

Z przeprowadzonej przez DMASS analizy sprzedaży pod kątem produktów wynika, że dobrą sprzedaż miały układy logiczne związane z komputerami (MOS Micro), logiki programowalnej oraz inne cyfrowe układy logiczne - wzrost sprzedaży był dla nich dwucyfrowy. Produktów MOS Micro dostarczono więcej o ponad 13,2% - łącznie za sumę 395 mln euro, logiki programowalnej więcej o 17,2% - łącznie za 137 mln euro, a innych układów logicznych więcej o 15,7%, w sumie za 100 mln euro. Do innych kategorii produktów o dwucyfrowym wzroście sprzedaży zaliczyły się światłowody, inne produkty optoelektroniczne oraz pamięci DRAM i NAND-Flash. W największej kategorii produktów - układach analogowych - sprzedaż poprawiła się o 3% i wyniosła 516 mln euro.

Marcin Tronowicz