Dystrybucja półprzewodników w Europie w III kwartale zmalała - z przyczyn technicznych

| Gospodarka Artykuły

Przyczyny techniczne były powodem nie najlepszej w III kwartale 2016 roku sprzedaży półprzewodników przez dystrybutorów w Europie, oceniło stowarzyszenie branżowe DMASS. Dystrybutorzy zakończyli ten kwartał sprzedażą za 1,81 mld euro, o 0,9% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału, głównie ze względu na zmienioną, przez niektóre firmy zrzeszone w stowarzyszeniu, formę klasyfikacji danych o wynikach. Bez tych przyczyn technicznych, tj. zmienionych dat końca kwartału dla niektórych firm członkowskich, obroty dystrybutorów w III kw. byłby kwartalnie wyższe.

Dystrybucja półprzewodników w Europie w III kwartale zmalała - z przyczyn technicznych

Rok 2016 dał się więc poznać jako okres stabilności i odporności rynku mikroelektroniki na tle rekordowych obrotów roku wcześniejszego oraz ogólnie trudnej sytuacji gospodarczej w Europie. W odniesieniu do poszczególnych krajów i regionów DMASS podkreśliło, że największe wzrosty miały miejsce poza głównymi gospodarkami Europy. Pod względem wzrostu w III kw. pozytywnie wyróżnił się Izrael i kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Obroty dystrybutorów półprzewodników w Europie w rozbiciu kwartalnym wg DMASS, dane w mld euro

Obroty dystrybutorów półprzewodników w Europie w rozbiciu kwartalnym wg DMASS, dane w mld euro

Niższe w skali kwartału obroty uzyskały Wielka Brytania, Niemcy, Francja i kraje skandynawskie. Na rynku brytyjskim w III kw. sprzedaż zmalała o 10,5%, także w wyniku różnic kursowych - wartość tego rynku wyniosła 135 mln euro, choć w samych funtach szterlingach wartość rynku pozostała generalnie niezmienna. Rynek Niemiec zmalał o 4,4%, do 570 mln euro, Francji o 1,4%, do 124 mln euro oraz krajów skandynawskich o 4%, do 154 mln euro. Wartość dystrybucji we Włoszech wyniosła 154 mln euro zmieniając się dodatnio o 0,1%, natomiast rejon Europy Środkowo- Wschodniej wzrósł w tym okresie do 260 mln euro, o przyzwoite 5,7%.

Dane z miesięcy lipiec-wrzesień podsumował Georg Steinberger, prezes DMASS. Jego zdaniem na sytuację złożyło się szereg przyczyn - Wielka Brytania wciąż przechodzi efekt Brexitu, we Francji i Niemczech dominowały spadki okresu wakacyjnego, podobnie w krajach skandynawskich, przy czym dodatkowo wciąż trwa przenoszenie produkcji ze Skandynawii do krajów o niższych kosztach, na czym korzysta Europa Środkowo-Wschodnia. Ten ostatni region przyciąga zresztą inwestorów nie tylko ze Skandynawii.

W analizie produktowej dla szeregu grup produktów rynek wygląda obiecująco. Należą do nich m.in. wydajne mikrokontrolery, niektóre wysokiej klasy układy analogowe oraz czujniki, tj. podzespoły trafiające do IoT - rynku o ogromnym potencjale wzrostu. Na plus wypadł także rynek układów logicznych związanych z mikrokomputerami (MOS Micro), rosnąc w III kw. o 0,8%, do 380 mln euro. Największy w Europie rynek analogowy wzrósł o 1,5%, do 548 mln euro. Rynek optoelektroniki wzrósł o 0,2%, do 184 mln euro. Skurczyły się natomiast rynki układów pamięci, logiki programowalnej oraz układów w.cz., zasilania i elementów dyskretnych.

Marcin Tronowicz

Zobacz również