W czwartym kwartale sprzedaż DRAM osiągnie rekordową wartość 21 mld dolarów

| Gospodarka Artykuły

Jak informuje IC Insights, w czwartym kwartale sprzedaż DRAM będzie rekordowa i wyniesie 21,1 mld dolarów, i to po roku, w którym wyznaczała ona nowy, wysoki poziom w każdym kwartale. Prognozowany poziom będzie oznaczał wzrost o 65% w porównaniu z rynkiem DRAM o wartości 12,8 mld USD z czwartego kwartału roku ubiegłego. Na rok 2017 przewidywany jest wzrost rynku pamięci DRAM o 74%. To największy przyrost od roku 1994, kiedy to stopa wzrostu wyniosła 78%, i o 61 punktów procentowych większy niż 13% CAGR na tym rynku w latach 1993-2017.

W czwartym kwartale sprzedaż DRAM osiągnie rekordową wartość 21 mld dolarów

Ten niemal historyczny wzrost cen w 2017 r. spowodowany był kilkoma czynnikami, w tym ograniczoną podażą wynikającą z braku planów rozbudowy największych fabryk, trudnościami z wiodącymi procesami (≤20 nm), popytem na wysokowydajną pamięć DRAM do obsługi gier oraz aplikacji serwerowych w centrach danych, a także zwiększeniem ilości mobilnej pamięci DRAM wykorzystywanej w smartfonach.

Opierając się na historycznych tendencjach można domniemywać, że przemysł DRAM prawdopodobnie doświadczy dużego spadku tempa wzrostu już w niezbyt odległej przyszłości, ponieważ wraz ze wzrostami zdolności produkcji pamięci DRAM ceny zaczną spadać. Analitycy oczekują, że stanie się tak w ciągu następnego roku lub dwóch.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również