Innowacje w obszarze IoT stają się kluczowym czynnikiem wzrostu systemów embedded

| Gospodarka Produkcja elektroniki

W ciągu najbliższych pięciu lat Internet Rzeczy (IoT) będzie kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży dla rynku komputerów embedded, ponieważ nowe technologie i komunikacja bezprzewodowa, a także chmury obliczeniowe, będą wykorzystywane w coraz większej liczbie aplikacji, w tym w przemyśle do celów predykcyjnego serwisu i obsługi technicznej maszyn.

Innowacje w obszarze IoT stają się kluczowym czynnikiem wzrostu systemów embedded

Gromadzenie danych na temat stanu urządzeń w celu późniejszej ich analizy staje się coraz częstsze i zapewne dlatego rośnie potrzeba i zainteresowanie w branży embedded zunifikowaną architekturą Open Platform Communications (OPC UA), protokołami komunikacyjnymi dla celów M2M w tym Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) i Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Organizacje branżowe (np. VITA) zajmujące się standardami dla komputerów embedded pracują również nad przyspieszeniem wdrażania przemysłowego IoT (IIoT), udostępniając otwarte specyfikacje i wspierając działania deweloperów oprogramowania, i tym samym pomagając firmom członkowskim tworzyć wysokiej jakości rozwiązania sprzętowe. Podobne działania inicjowane są w zakresie normalizacji oprogramowania i tworzenia wspólnych modeli danych oraz komunikacji, w której widać umacnianie się sieci definiowanych programowo (SDN) i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV).

Najważniejsze fakty

  • Przychody światowego rynku komputerów do zastosowań embedded zmalały o 3,1%, rok do roku, do 2,5 mld dolarów w 2016 r., ze względu na zapaść rynku telekomunikacyjnego. Prognozuje się, że niedługo nastąpi odbicie i w 2021 r. sprzedaż wyniesie 3,4 mld dolarów, głównie ze względu na wzrost popytu ze strony sektora automatyki przemysłowej.
  • Architektura VPX powoli zastępuje na rynku VME, jednak ze względu na długowieczność wojskowych systemów elektronicznych oczekuje się, że tempo spadku sprzedaży rozwiązań VME wyniesie średnio jedynie 2% w latach 2016-2021.
  • Postępująca popularyzacja nowego standardu Open-VPX zaowocuje 15-procentowym średnim wzrostem dla takich płyt w okresie od 2017 do 2021 r.
  • Zmiany na rynku w zakresie oprogramowania negatywnie wpłyną w przyszłości na rynek systemów xTCA przynosząc w najbliższych 5 latach spadki sprzedaży o 16% dla płyt w standardzie xTCA i 17% dla systemów tego typu.

Zapotrzebowanie na systemy embedded tradycyjnie od lat ciągnie w górę wojsko, które wykorzystuje je w radarach, systemach pola walki, łączności i awionice oraz w elektronicznych systemach wojennych. W tym obszarze także pojawiają się pomysły na to, aby uzgadniać wspólne rozwiązania dla przyspieszenia ich wdrożenia i obniżenia kosztów, przypominające koncepcję COTS. Przykłady to m.in. Sensor Open Systems Architecture (SOSA), Hardware Open Systems Technologies (HOST) i DoD Open Architecture. Trzeba jednak pamiętać, że mimo wielu takich działań najpopularniejsze rozwiązanie dla wojska, a więc VME, nadal stanowi bardzo satysfakcjonujący standard dla wielu aplikacji.

Prognoza rozwoju rynku komputerów do zastosowań embedded wg IHS Markit, w podziale na główne grupy produktów (dane w mln dolarów)

Sektor związany z rozwiązaniami COM (Computer-On-Module) będzie się bardzo szybko rozwijał zwłaszcza w obszarze najmniejszych modułów, które są idealnym wyborem dla producentów OEM operujących w średniej skali i tych aplikacji, gdzie priorytetem jest wysoka elastyczność w ograniczonej przestrzeni. COM stanie się jednym z najpopularniejszych rozwiązań w nadchodzących dziesięcioleciach, obejmującym szerokie spektrum zastosowań w automatyce przemysłowej, digital signage, POS/kiosk, medycynie, pomiarach i testowaniu, informacji i rozrywce czy transporcie i technice budynkowej.

Rozwiązania w standardzie PICMG 1.x dla wielu dostawców są już starszymi technologiami, niemniej wciąż zamawianymi przez klientów. W niedalekiej przyszłości sprzedaż płyt w tym standardzie będzie w dużej mierze utrzymywać obecny poziom, w nieco dalszej z nieuniknionym lekkim spadkiem. Z kolei CompactPCI (cPCI) sprawdza się cały czas w obszarze zastosowań kosmicznych, wojsku i lotnictwie. Jest to też platforma wykorzystywana cały czas do budowy automatycznych systemów testujących w produkcji, stąd perspektywy sprzedażowe dla systemów cPCI są bardzo dobre, a przewidywany CAGR wynosi aż 16% w okresie od 2017 do 2021 roku.

Na koniec warto wspomnieć, że rozwiązania embedded niebazujące na standardowej architekturze, w tym wiele popularnych płytek z komputerkami, takimi jak Raspberry Pi, Beagle Bone i podobnymi, (które klasyfikowane są przez analityków jako tzw. standalone boards) tworzą dzisiaj znaczną część rynku, chociaż mocno rozproszoną. Jest to sektor bardzo konkurencyjny, na którym pojawia się wiele nowości i firm aktywnych zarówno w obszarze konsumenckim i popularnym, jak też w zakresie rozwiązań półprofesjonalnych (semi-industrial). W ciągu najbliższych pięciu lat ten obszar rynku komputerów embedded będzie rozwijał się w średnim tempie 7%.

Zobacz również