Coraz więcej produktów na zakres fal milimetrowych

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Rynek produktów wykorzystujących sygnały o częstotliwościach mikrofalowych (fale milimetrowe) będzie w 2023 r. wart 2,3 mld dolarów, przy średniej stopie wzrostu w okresie 2017-2023 wynoszącej 35,2%. Główne czynniki napędzające rozwój przemysłu wykorzystującego rozwiązania technologiczne z dziedziny fal milimetrowych obejmują gwałtowny wzrost ruchu danych w sieciach mobilnych, innowacyjne zastosowanie produktów radarowych i zabezpieczających oraz potencjalne zastosowanie mikrofal w elektronice użytkowej.

Coraz więcej produktów na zakres fal milimetrowych

Największa część rynku przypada obecnie na sprzęt telekomunikacyjny i w przyszłości wzrost w tym segmencie także będzie najszybszy. Jest to związane z rosnącą liczbą abonentów telefonii komórkowej, nadchodzącą technologią 5G oraz zapotrzebowaniem na wydajne, mobilne rozwiązania typu backhaul, czyli długodystansowe usługi dosyłowe. Oczekuje się, że wydatki na badania i rozwój oraz testowanie technologii 5G będą kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu rynku aplikacji mobilnych i telekomunikacyjnych działających w zakresie fal milimetrowych w ciągu najbliższych sześciu lat.

Według przewidywań, największy udział w rynku technologii fal milimetrowych w kolejnych latach utrzyma Ameryka Północna, przede wszystkim ze względu na rosnące zapotrzebowanie na szybki transfer danych i związaną z tym migrację urządzeń telekomunikacyjnych w górę widma. Prowadzone na dużą skalę testy pojazdów autonomicznych i półautonomicznych zwiększą zapotrzebowanie na takie komponenty, tak samo jak technologie stosowane w bezzałogowych statkach powietrznych (UAV) i bezzałogowych statkach naziemnych (Unmanned Surface Vessels, USV).

Kluczowymi graczami w tej branży są firmy: BridgeWave Communications (USA), E-Band Communications (USA), Siklu Communication (Izrael), L3 Technologies (USA), NEC Corporation (Japonia), Renaissance Electronics & Communications (HXi) (USA), Smiths Group (Wielka Brytania), Vubiq Networks (USA), Proxim Wireless (USA), ELVA-1 (Szwecja) i Wireless Excellence (Wielka Brytania).

Zobacz również