Przyszłość rynku urządzeń radarowych - dywersyfikacja i nowe technologie

| Gospodarka Pomiary

W ciągu ostatniej dekady rynek urządzeń radarowych przeszedł olbrzymią transformację. Rozwój technologii pozwolił na miniaturyzację tych dotychczas dużych i ciężkich urządzeń, dzięki czemu znalazły swoje zastosowanie w zupełnie nowych aplikacjach, np. motoryzacji i przemyśle. Te dwa nowe obszary zdaniem Yole Développement zapewnią producentom duży wzrost sprzedaży w perspektywie najbliższych lat.

Przyszłość rynku urządzeń radarowych - dywersyfikacja i nowe technologie

Radary już nie tylko w wojsku

Podstawowym segmentem rynku radarów, odpowiadającym jeszcze kilkadziesiąt lat temu za niemal jego całość, był sektor wojskowy. Radar był i jest niezbędnym elementem wyposażenia maszyn wojskowych, ale dzisiaj zapewnia niewiele ponad połowę całkowitej wartości rynku, a jego przewidywany skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na lata 2020-2026 wynosi jedynie 3%. Tak umiarkowane prognozy spowodowane są głównie pełną zależnością sektora militarnego od planowanych przez państwa wydatków na obronność, które są planowane z dużym wyprzedzeniem.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia motoryzacji. Wraz z rozwojem technologii takich jak wspomaganie parkowania, wykrywanie przeszkód drogowych czy autopilota radar stał się nieodłączną częścią niemal wszystkich produkowanych samochodów. Pomimo tego, że światowa sprzedaż samochodów od kilku lat wykazuje tendencję spadkową, procent pojazdów wyposażonych w radary wzrasta na tyle, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu sektora motoryzacyjnego na rynku radarów na lata 2020-2026 przewidywany jest na 11%. Sektor ten, wart obecnie 5,5 mld dolarów osiągnie do roku 2025 wartość 10,5 mld dolarów, a jeśli trend wzrostowy utrzyma się również na kolejne lata, będzie stanowił największą część rynku.

Zastój w sektorze przemysłowym

Ważną część rynku radarów stanowi również segment przemysłowy. Radary używane są tam w wielu aplikacjach, takich jak między innymi bezinwazyjne testy i pomiar parametrów materiałów, wykrywanie i liczenie ludzi czy automatyzacja rolnictwa. Wszystkie te technologie są jednak już dobrze rozwinięte i nie potrzebują dużych modernizacji. Skutkuje to dosyć umiarkowanymi prognozami dla tego sektora - jego skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na lata 2020-2026 prognozuje się na jedynie 1%. Głównymi technologiami napędzającymi go może okazać się automatyzacja budownictwa i robotyka.

Dynamiczny sektor konsumencki

Najciekawsze prognozy prezentuje jednak sektor nieistniejący jeszcze kilka lat temu na rynku - sektor konsumencki. Radary zaczęły być wykorzystywane w interfejsach człowiek - maszyna w smartfonach i zestawach wirtualnej rzeczywistości pozwalając na sterowanie urządzeniem gestami. Na rynku zaczynają pojawiać się również technologie wykorzystujące radary mikrofalowe w inteligentnych domach, pozwalają one na aktywowanie pewnych funkcji systemu tylko wtedy, kiedy wykryta zostanie obecność człowieka w pomieszczeniu. Pomimo tego, że całkowita wartość sektora konsumenckiego na rynku radarów nie przekracza obecnie nawet 20 mln dolarów jego skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na lata 2020-2026 prognozuje się na aż 70%, czyniąc go najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem tego rynku. (PM)

 
Procentowy udział poszczególnych sektorów na rynku radarów i jego prognoza na rok 2026 wg Yole Développement
 
Prognoza wartości poszczególnych sektorów rynku radarów (mld dolarów) wg Yole Développement