Qualcomm i Vodafone będą wspólnie pracować nad technologią 5G O-RAN

| Gospodarka Komunikacja

Vodafone i Qualcomm wspólnie opracują techniczny projekt skierowany do szerszego grona dostawców sprzętu, aby pomóc w budowie sieci 5G z wykorzystaniem O-RAN. Działanie to ma na celu ułatwienie wielu firmom wejście na rynek 5G i dywersyfikacji dostawców sprzętu sieciowego.

Qualcomm i Vodafone będą wspólnie pracować nad technologią 5G O-RAN

W szczególności projekty referencyjne zostaną opracowane w celu wsparcia nowych i uznanych dostawców infrastruktury sieciowej w tworzeniu wysokowydajnych, wirtualnych i modułowych sieci 5G. Ma to na celu uczynienie infrastruktury komórkowej bardziej zaawansowaną i konkurencyjną. Klienci odniosą korzyści, gdy Vodafone i inne firmy telekomunikacyjne będą dopasowywać sprzęt i oprogramowanie od wybranych dostawców, aby łatwiej rozbudowywać sieci 5G w określonych obszarach geograficznych, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Oczekuje się, że projekty oparte o platformę Qualcomm Radio Unit z możliwościami technologii Massive MIMO i Qualcomm Distributed Unit Platform, zostaną opublikowane w tym roku, a próby mają się rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku, po szczegółowym opracowaniu oprogramowania. Technologia Massive MIMO zapewnia większej liczbie klientów szybsze i niezawodne połączenie mobilne realizowane przez jedną stację bazową.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również