Do 2024 roku wartość rynku PCB przekroczy 69 mld dolarów

| Gospodarka PCB

W 2020 roku wartość rynku płytek drukowanych wyniosła 57,5 mld dolarów. Szacuje się, że do 2024 roku wartość ta - przy CAGR oscylującym między 4 a 6% - wzrośnie do 69,5 mld dolarów. Oczekuje się, że do 2022 roku w regionie Azji i Pacyfiku popyt na płytki PCB i PCBA wzrośnie dzięki przeniesieniu bazy produkcyjnej czołowych dostawców urządzeń elektronicznych i komunikacyjnych do krajów zapewniających niskie koszty, takich jak Korea Południowa, Tajwan i Wietnam.

Do 2024 roku wartość rynku PCB przekroczy 69 mld dolarów

Sektor recyklingu PCB również wzrośnie, dzięki wdrażaniu rządowych inicjatyw i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Rynki azjatyckie i północnoamerykańskie charakteryzują się bardzo dojrzałym środowiskiem i rozproszoną siecią dostawców. Dla porównania rynek europejski oferuje już średnio dojrzały sektor, ale również oferuje rozproszoną sieć dostawców. Popyt na produkcję PCB wzrósłby wraz ze wznowieniem działalności wielu sektorów w gospodarce. Przyspieszenie rozwiązywania problemów w zakresie łańcucha dostaw będzie go dodatkowo wspierać.

Północnoamerykańskie sektory charakteryzujące się wysokim zapotrzebowaniem na obwody drukowane obejmują przemysł motoryzacyjny, lotniczy - zapewniający bezpieczną nawigację i precyzyjny nadzór, a także segment medyczny. Przygotowana analiza branży PCB pokazuje, że za 70% światowego rynku płytek drukowanych będzie odpowiadać popyt ze strony nowych technologii w sektorach elektroniki konsumenckiej, komputerów i telekomunikacji.

Badania związane z sektorem PCB wskazują, że w latach 2020-2024 region Azji i Pacyfiku będzie zaopatrywać 90% rynku, ze wzrostem charakteryzującym się wskaźnikiem CAGR 4-6%. Udział w rynku PCB Ameryki Północnej i Europy będzie wynosić odpowiednio 4,8 i 3,2%, przy czym ich wzrost ma charakteryzować CAGR wynoszący kolejno 3-4% i 2-4% w okresie prognozy.

Raport dotyczący europejskiego rynku PCB pokazuje, że obwody drukowane są powszechnie stosowane w sektorze pojazdów EV oraz w przemyśle lotniczym i robotyce. Dodatkowo zapotrzebowanie odnotowywane jest w sektorze medycznym. W Azji rynek płytek drukowanych odpowiada na potrzeby przemysłu elektronicznego i budowlanego gospodarek rozwijających się.

Najważniejsze czynniki pełniące rolę motoru napędowego produkcji obwodów drukowanych obejmują nowe rozwiązania technologiczne powstające w wyniku zaostrzonej konkurencji, działającej w zakresie przetwarzania w chmurze, sztucznej inteligencji, automatyzacji, 5G, IoT i sieci. Wysokiej klasy obwody drukowane PCBA są podstawą we wszystkich technologiach, które bazują na zaawansowanych modułach logicznych, co także przełoży się na wzrost zapotrzebowania.

Zamykanie fabryk oraz brak pracowników i materiałów do produkcji podczas pandemii negatywnie wpłynęły na rynek PCB, ponieważ popyt ze strony czołowych użytkowników końcowych spadł. Innymi ograniczeniami w branży były amerykańskie sankcje dotyczące zewnętrznych źródeł zaopatrzenia oraz wzrost kosztów pracy i mediów.

źródło: Electronicsb2b