Sprzedaż półprzewodników w listopadzie: +23,5%

| Gospodarka Aktualności

Semiconductor Industry Association (SIA) podała, że globalna sprzedaż branży półprzewodników wyniosła w listopadzie 2021 r. 49,7 mld dolarów, co stanowi wzrost o 23,5% w porównaniu z sumą 40,2 mld z listopada 2020 r. i o 1,5% więcej niż zanotowano w październiku 2021 r. Skumulowana roczna suma sprzedanych podzespołów półprzewodnikowych do listopada 2021 r. przekroczyła 1 bilion dolarów, co jest najwyższą w historii sumą obrotów branży.

Sprzedaż półprzewodników w listopadzie: +23,5%

W ujęciu regionalnym sprzedaż rok do roku wzrosła najbardziej w obu Amerykach (28,7%), Europie (26,3%), krajach Azji i Pacyfiku (22,2%), Chinach (21,4%) i Japonii (19,5%). Nie podano danych ilościowych, stąd nie wiadomo, jaka część wzrostu jest skutkiem podnoszenia cen.