Sprzedaż półprzewodników w 2022 r. wzrośnie o 11%

| Gospodarka Komponenty

IC Insights przewiduje, że całkowita sprzedaż półprzewodników w 2022 roku wzrośnie o 11% i osiągnie rekordowy poziom 680,6 mld dolarów po tym, jak światowe przychody wzrosły o 25% w okresie odbicia gospodarczego w 2021 roku, po wybuchu kryzysu związanego z wirusem Covid-19. Oczekuje się, że wzrost sprzedaży spowolni, ale pozostanie powyżej średniej we wszystkich głównych kategoriach produktów półprzewodnikowych.

Sprzedaż półprzewodników w 2022 r. wzrośnie o 11%

Na podstawie prognoz IC Insights zawartych w styczniowym raporcie Semiconductor Industry Flash Report (zawartym w The McClean Report) oczekuje się, że światowe przychody z układów scalonych wzrosną w 2022 r. o 11% - do rekordowego poziomu 565,1 mld dolarów, a reszta rynku półprzewodników, składająca się z optoelektroniki, czujników/aktuatorów i elementów dyskretnych (urządzenia OSD), wzrośnie również o 11% - do rekordowego poziomu 115,5 mld dolarów.

W 2021 r. dostawy ilościowe wielu powszechnie stosowanych produktów półprzewodnikowych nie nadążały za rosnącym popytem ze strony producentów systemów i sprzętu, w tym producentów samochodów. Zakupy jednostkowe układów scalonych wzrosły o 22%, podczas gdy dostawy urządzeń OSD wzrosły o 20%. To niesamowite skoki, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat dostawy IC rosły w tempie charakteryzowanym wskaźnikiem CAGR wynoszącym 7,4%, a CAGR dla dostaw OSD wynosił 4,7%. The McClean Report 2022 przewiduje, że w 2022 r. dostarczone zostanie ponad 1,3 biliona komponentów półprzewodnikowych - około 432,0 miliardów układów scalonych i 889,3 miliardów urządzeń OSD - co stanowi wzrost o 10% w obu segmentach.

źródło: IC Insights