Jest projekt ustawy o chipach

| Gospodarka Aktualności

Komisja Europejska zaprezentowała projekt zapowiadanej w ubiegłym roku ustawy o chipach, mającej na celu wzmocnienie działalności produkcyjnej w zakresie półprzewodników na terenie w UE oraz wspieranie rozwoju i innowacji, a także uwzględnienie bezpieczeństwa dostaw komponentów.

Jest projekt ustawy o chipach

Globalny niedobór półprzewodników spowodował ograniczenie wytwarzania w wielu fabrykach i wywołał spadki produkcji. W sektorze motoryzacyjnym w 2021 r. niektóre państwa członkowskie odnotowały spadek produkcji o jedną trzecią. To sprawiło, że zależność od globalnego łańcucha wartości półprzewodników stała się jeszcze bardziej widoczna, a także uwypukliła znaczenie półprzewodników dla całego przemysłu europejskiego.

Unijna ustawa o chipach będzie składać się z trzech części: Chips for Europe - wspierającej badania i rozwój, A New Framework - rozwijającej bezpieczeństwo dostaw oraz Chips Fund - skupiającej się na finansowaniu start-upów. W przeważającej części będzie opierać się na potencjale organizacji oraz sieci badawczych i technologicznych, a także na producentach urządzeń z terenu UE. Zapewni ponad 43 mld euro funduszy na inwestycje, których celem jest podwojenie obecnego udziału EU w rynku półprzewodników, do 20% w 2030 roku.