Rynek urządzeń do produkcji półprzewodników ma doskonałe perspektywy wzrostu

| Gospodarka Aktualności

Kluczem do tego, aby na rynku była większa podaż półprzewodników, jest m.in. dobra dostępność urządzeń produkcyjnych pozwalających na inwestycje. W zakresie produktów do optoelektroniki i energoelektroniki kluczowym produktem są reaktory do epitaksji metodami MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition), HTCVD (High-Temperature Chemical Vapor Deposition) i MBE (Molecular Beam Epitaxy). Urządzenia te używane są głównie do produkcji warstw epitaksjalnych na złożonych materiałach półprzewodnikowych, jak GaAs, GaN, InP, natomiast wysokotemperaturowy HTCVD przeznaczony jest do produkcji komponentów na bazie SiC.

Rynek urządzeń do produkcji półprzewodników ma doskonałe perspektywy wzrostu

Trzech największych dostawców sprzętu MOCVD to Aixtron (Niemcy), Veeco (USA) i AMEC (Chiny), który produkuje głównie sprzęt do wytwarzania LED-ów. Razem te trzy firmy miały 62% udziału w rynku w 2020 roku. Poza nimi znaczącą pozycję zajmują także AMAT, ASM International, Naura oraz Taiyo Nippon Sanso, NuFlare i LPE. Segment rynku HTCVD SiC jest z kolei zdominowany przez japońską firmę TEL i amerykańską Applied Materials. Natomiast rynkiem MBE rządzi francuski Riber.

W 2020 r. sprzedaż sprzętu do epitaksji (wg Yole) wyniosła około 692 mln dolarów i oczekuje się, że do 2026 r. wzrośnie do 1,1 mld, ze wskaźnikiem średniego wzrostu CAGR w okresie 2020-2026 wynoszącym 8%. W tych liczbach sprzęt HTCVD będzie odpowiadać za ok. 393 mln dolarów w 2026 r., przy średnim wzroście 9,5%, a MBE - 68 mln dolarów w 2026 r. (7,1%). Reaktory MOCVD używane są głównie do produkcji wielkoseryjnej i mają ponad 60% udziału w rynku sprzętu w przychodach 2020 roku.

 
Rozwój rynku urządzeń do epitaksji i główne typy komponentów jakie w danym okresie były motorem wzrostu

W latach 2018-2020 o 10% wzrósł udział w rynku niemieckiego Aixtrona, podczas gdy Veeco odnotowało 15-procentowy spadek. Jednym z powodów jest tutaj napięcie handlowe między USA a Chinami, które wybrały przemysł półprzewodników jako pole bitwy. Te zmagania mocarstw są jeszcze bardziej wyraźne w obszarze sprzętu do epitaksji, ponieważ zapotrzebowanie napędzane jest głównie przez Chiny. W rezultacie rok 2020 zaowocował jednym z najlepszych lat sprzedaży w Chinach dla Aixtrona - około 57% ich przychodów pochodzi z regionu, w przeciwieństwie do zaledwie 13% dla amerykańskiego Veeco.

Wraz z ewolucją sytuacji geopolitycznej i coraz bardziej kruchym łańcuchem dostaw, analitycy Yole spodziewają się nasilenia konkurencji między dostawcami sprzętu w nadchodzących latach.

 
Udziały producentów w rynku sprzętu do epitaksji