Wydatki na usługi w chmurze wzrosną w 2023 r. o 23%

| Gospodarka Aktualności

Według niezależnej firmy analitycznej Canalys światowe wydatki na usługi związane z infrastrukturą chmurową w czwartym kwartale 2022 r. wzrosły o 23% rok do roku, osiągając 65,8 mld dolarów, co oznacza wzrost o 12,3 mld dolarów. W całym roku 2022 łączne wydatki na te usługi wzrosły o 29% do 247,1 mld dolarów, w porównaniu z 191,7 mld w roku 2021. Kwartalne tempo wzrostu zwolniło o ponad 10 punktów procentowych w stosunku do I kw. 2022 r. (34% w I kw. 2022 r. wobec 23% w IV kwartale 2022 r.).

Wydatki na usługi w chmurze wzrosną w 2023 r. o 23%

Canalys definiuje usługi infrastruktury chmurowej jako te, które zapewniają infrastrukturę jako usługę (infrastructure-as-a-service) i platformę jako usługę (platform-as-a-service), albo działają na dedykowanej infrastrukturze prywatnej lub współdzielonej infrastrukturze publicznej. Wyklucza to bezpośrednie wydatki na oprogramowanie jako usługę (software-as-a-service), ale obejmuje przychody generowane z usług infrastrukturalnych wykorzystywanych do ich hostowania i obsługi.

Rosnące koszty chmury publicznej, napędzane inflacją, zmuszają klientów korporacyjnych do optymalizacji wydatków na chmurę publiczną po inwestycjach w cyfrową transformację w ciągu ostatnich trzech lat. Niepewność makroekonomiczna przyczynia się do bardziej konserwatywnego podejścia do budżetów IT. Coraz więcej klientów modyfikuje strategie chmurowe w celu zwiększenia wydajności i kontroli. Obejmuje to ocenę przenoszenia niektórych obciążeń chmurowych do prywatnych lub kolokacyjnych centrów danych w celu obniżenia kosztów i wdrażania strategii hybrydowych czy wielochmurowych.

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi chmurowe utrzymuje się, ale tempo rozwoju usług infrastruktury chmurowej ma spowalniać przez kilka następnych kwartałów. Canalys spodziewa się, że w 2023 roku globalne wydatki na usługi związane z infrastrukturą chmurową wzrosną o 23% w całym roku, w porównaniu z 29% w roku 2022.

Pogarszające się warunki makroekonomiczne i zbliżająca się recesja spowodowały spowolnienie wolumenu i tempa migracji do chmury w IV kwartale, zwłaszcza jeśli chodzi o klientów korporacyjnych, którzy zazwyczaj mają większe obciążenia. Nieuchronnie dotknęło to hiperskalerów, których wzrost spadł o około 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim kwartałem. Pierwsza trójka w czwartym kwartale 2022 r. - AWS, Microsoft Azure i Google Cloud - łącznie odnotowała wzrost o 26%, co daje 65% udziału w wydatkach klientów.

AWS był liderem rynku usług infrastruktury chmurowej w IV kwartale 2022 r., odpowiadając za 32% całkowitych wydatków. Według Canalys odnotowany wzrost o 20% rocznie jest najniższym w historii wskaźnikiem wzrostu dla AWS. Spadek wydatków klientów korporacyjnych, w połączeniu z rosnącymi kosztami energii i eksploatacji serwerów, coraz bardziej negatywnie wpływa na rentowność. Jednak AWS nadal aktywnie inwestuje w poszerzanie zasięgu i zdobywanie nowych klientów - pozyskał nowych klientów, jak Nasdaq, Yahoo i Descartes Labs. Jeśli chodzi o inwestycje kapitałowe, uruchomiono regiony AWS w Hiszpanii i Szwajcarii, a także drugi region w Indiach, aby nadal zwiększać zasięg infrastruktury AWS.

Microsoft Azure posiadał 23% światowego rynku usług infrastruktury chmurowej i pozostał drugim co do wielkości dostawcą, po wzroście o 31% rok do roku. Oczekuje się, że przychody Microsoft Azure będą stabilne, ponieważ zaległości realizacyjne wzrosły do ​​189 mld USD w czwartym kwartale 2022 r. Azure nadal jest liderem na rynku obliczeń hybrydowych dzięki Azure Arc, gdyż coraz więcej klientów przechodzi na usługi w chmurze hybrydowej. Obecnie jest ponad 12 tys. klientów Azure Arc, dwukrotnie więcej niż rok temu, w tym firmy takie jak Citrix, Northern Trust i PayPal. Microsoft stawia również na sztuczną inteligencję jako siłę napędową rozwoju Azure, po ogłoszeniu, że jest wyłącznym dostawcą chmury dla OpenAI do obsługi swoich usług AI, w tym ChatGPT. Zmierza do dalszej integracji z ChatGPT.

Google Cloud był trzecim co do wielkości dostawcą usług w chmurze, tempem wzrostu wyprzedzając zarówno AWS, jak i Azure, odnotowując wzrost o 36% rok do roku i obejmując 10% rynku. Google Cloud nadal zgłasza straty operacyjne, ale są one ograniczane. Kluczowi klienci, w tym Siemens Energy, Intel, Qualcomm i Magic Leap, nadal generowali stały wzrost przychodów w 2022 r. Aby poprawić rentowność, Google Cloud ogłosił inicjatywę mającą na celu w ciągu najbliższych kilku kwartałów wydłużenie cyklu życia swoich serwerów i sprzętu sieciowego do sześciu lat, w celu zmniejszenia kosztów amortyzacji.

źródło: DigiTimes

Zobacz również