Amazon Web Services i Google dostarczą usługi w chmurze dla japońskiego rządu

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

Amazon Web Services i Google Cloud podpisały kontrakt z japońską agencją cyfrową na uruchomienie rządowej chmury obliczeniowej w celu wdrożenia cyfrowej transformacji administracji. Obie usługi zostały wybrane, ponieważ spełniają około 350 wymagań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania danymi i kwestii prawnych.

Amazon Web Services i Google dostarczą usługi w chmurze dla japońskiego rządu

Budżet na usługi w chmurze do marca 2022 roku wynosi około 2 mld jenów (17 mln dolarów). Obecnie kwota na najbliższe lata nie została ujawniona.

Rządowy projekt ma na celu ujednolicenie i standaryzację infrastruktury cyfrowej w ministerstwach i około 1700 gminach, które obecnie dysponują własnymi systemami. Zarządzanie centrami danych i aplikacjami biznesowymi jest często zlecane prywatnym krajowym integratorom, co zdaniem urzędników państwowych prowadziło do powstawania wielu niestandardowych systemów generujących wysokie koszty utrzymania i posiadających zdublowane funkcje.

Nadal nie jest jasne, czy amerykańskie firmy technologiczne mogą utrzymać swoją przewagę w sektorze publicznym. Agencja Cyfrowa poinformowała, że ​​w przyszłym roku podatkowym zostanie wybranych więcej dostawców, w tym krajowych, jeśli spełnią wymagania.

Eksperci wskazują, że japońskie ministerstwa nadal są podzielone co do bezpieczeństwa korzystania z usług w chmurze do przetwarzania poufnych danych osobowych, takich jak dane dotyczące zdrowia.

źródło: Profit from IoT