Globalne spowolnienie gospodarcze wzmacnia popyt na usługi w chmurze

| Gospodarka Aktualności

Według źródeł branżowych, trwające globalne spowolnienie gospodarcze jest czynnikiem wywierającym presję na realizację usprawnień biznesowych przez dostawców usług w chmurze, głównie dlatego, że przedsiębiorstwa zmniejszają wydatki na instalacje sprzętowe i zamiast tego koncentrują się bardziej na subskrybowaniu usług w chmurze publicznej. Ponadto rosnąca globalna inflacja w coraz większym stopniu wpływa na rozwój gospodarczy na całym świecie.

Globalne spowolnienie gospodarcze wzmacnia popyt na usługi w chmurze

Źródła podają, że Fitch Ratings, po skorygowaniu w marcu swojej prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,5%, obniżył ostatnio tę wartość do 2,9% - głównie z powodu przerwania łańcuchów dostaw w przemyśle przez pandemiczne blokady w Chinach oraz dostawy energii i żywności sparaliżowane przez wojnę rosyjsko-ukraińską.

Wielu międzynarodowych graczy technologicznych, w tym Snap, Uber, Meta, Nvidia i Intel, zawiesiło zatrudnianie nowych pracowników. Przedsiębiorstwa mogą również ograniczyć inwestycje we własny sprzęt IT i realizować więcej usług w chmurze publicznej, ponieważ ​​kombinacja niedoborów komponentów i stagnacji logistycznej zakłóciła łańcuchy dostaw serwerów i switchy sieciowych, co skutecznie skłania firmy do korzystania z bezemisyjnych usług chmury publicznej, pomagając im jednocześnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i osiągnąć cele ESG (Environmental, Social, Corporate Governance).

Uczestnicy łańcucha dostaw dla centrów danych - sądząc po złożonych zamówieniach - zwracają uwagę, że popyt na serwery dla tych ośrodków, przeznaczone do zastosowań chmurowych, w drugiej połowie 2022 r. utrzyma się na wysokim poziomie. Quanta Computer, jako największy na świecie monter serwerów typu white-box, szacuje, że jego dostawy serwerów w drugiej połowie roku będą większe niż w pierwszej, i że w całym bieżącym roku może oczekiwać dwucyfrowego wzrostu dostaw.

Inventec, największy na świecie dostawca płyt głównych do serwerów, jest obecnie zajęty optymalizowaniem realizacji zaległych trzymiesięcznych zamówień, co spowodowane zostało blokadą w Szanghaju, w okresie kwiecień-maj. Firma oczekuje, że dostawy w drugiej połowie 2022 r. wzrosną o 22% w stosunku do pierwszego półrocza. Zdaniem specjalizującej się w switchach firmy Accton Technology transformacja cyfrowa to już 10-letni trend, a coraz więcej przedsiębiorstw z pewnością zacznie wykorzystywać usługi chmurowe, zapewniając możliwości rozwoju dostawcom zajmującym się aplikacjami dla centrów danych opartych na chmurze.

źródło: DigiTimes

Zobacz również