Globalne przychody ze sprzedaży pamięci DRAM spadły kwartalnie o ponad 30%

| Gospodarka Aktualności

Według TrendForce, w czwartym kwartale 2022 r. globalne przychody w zakresie pamięci DRAM spadły o 32,5% kwartał do kwartału - do 12,28 mld dolarów. Spadek ten jest większy niż odnotowany w trzecim kwartale - o 28,8% - i jest zbliżony do spadku QoQ (quarter-on-quarter) o 36% w ostatnim kwartale 2008 r., kiedy to światowa gospodarka znajdowała się w środku poważnego kryzysu finansowego.

Globalne przychody ze sprzedaży pamięci DRAM spadły kwartalnie o ponad 30%

Główną przyczyną gwałtownego spadku przychodów w IV kw. 2022 r. było silne zmniejszenie ASP. Dostawcy DRAM doświadczyli poważnej akumulacji zapasów w III kwartale 2022 r. z powodu zamrożenia popytu ze strony kupujących. Następnie dostawcy dużo bardziej energicznie negocjowali ceny kontraktów na 4 kw. 2022 r., walcząc o udział w rynku. Spośród głównych kategorii produktów DRAM, to układy serwerowe odnotowały największy spadek cen. Ceny kontraktowe produktów DRAM DDR4 i DDR5 do serwerów spadły kwartalnie odpowiednio o 23-28% i 30-35%.

Trzej najwięksi dostawcy DRAM - Samsung, SK hynix i Micron - doświadczyli w czwartym kw. 2022 r. znacznej redukcji przychodów QoQ. W konkurencji cenowej Samsung był najbardziej agresywny, więc był w stanie zwiększyć dostawy mimo ogólnego spadku popytu. Przychody Samsunga z DRAM wyniosły 5,54 mld dolarów przy spadku QoQ o 25,1%. Nawet przy takim wyniku Samsung odnotował najmniejszy spadek przychodów spośród czołowej trójki.

SK hynix odnotował kwartalne zmniejszenie przychodów z pamięci DRAM o 35,2% do poziomu około 3,398 mld dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, dwóch dostawców z Korei Południowej zwiększyło dostawy, ponieważ 4 kwartał był dla nich ostatnim kwartałem roku podatkowego 2022. Jednak duże ustępstwa cenowe, które pozwoliły na zwiększenie dostaw, spowodowały również spadek ich ASP. To z kolei znalazło odzwierciedlenie w spadku przychodów.

Przychody Microna w zakresie pamięci DRAM spadły o 41,2% QoQ, do poziomu około 2,829 mld dolarów. Kwartały fiskalne firmy Micron nie pokrywają się z kalendarzowymi i kończą się wcześniej niż kwartały fiskalne innych dostawców. W związku z tym Micron odnotował większy spadek wysyłek i tym samym odnotował największy spadek przychodów. Jeśli chodzi o rentowność, dostawcy DRAM jako całość doświadczyli w 4 kw. 2022 r. ogromnego spadku marży operacyjnej, więc oczekuje się, że w 1 kw. 2023 r. zamiast zysku wykażą stratę.

Jeśli chodzi o plany trzech największych dostawców, dotyczące rozwoju mocy produkcyjnych w 2023 r., Samsung zamierza zoptymalizować starsze linie produkcyjne Line 15, więc ta fabryka odnotuje pewien marginalny spadek wkładu w płytki chipów DRAM. Nowo wybudowany P3L, na którym koncentrują się wysiłki Samsunga w zakresie zwiększania mocy produkcyjnych, rozpoczął produkcję pilotażową w pierwszym kwartale 2023 r.

SK hynix ogłosił w 4 kw. 2022 r., że ograniczy produkcję, więc przewiduje się, że wskaźnik wykorzystania zdolności produkcji DRAM spadnie z 92% w 1 kw. 2023 r. do 82% w 2 kw. Wśród fabryk SK hynix znajduje się baza w chińskim mieście Wuxi, gdzie firma dokona największego cięcia produkcji. Z drugiej strony SK hynix podtrzymuje swój plan nieznacznego zwiększenia produkcji w M16 w Korei Południowej, ponieważ ta fabryka wdraża zaawansowany proces wytwarzania.

Firma Micron ogranicza jednocześnie produkcję w OMT (jednostce na Tajwanie) i w bazie w Hiroszimie. Wskaźnik wykorzystania możliwości produkcji DRAM firmy Micron spadł do 84% i oczekuje się, że pozostanie na tym poziomie do końca 2023 r. Micron rozpoczął masową produkcję w najnowszym procesie 1beta nm. W roku 2023 jednostka OMT również wdroży proces 1beta nm, przy czym pierwsze płytki w tej technologii pojawią się tam w połowie roku, a masowa produkcja ruszy w drugiej połowie.

Jeśli chodzi o dostawców pamięci DRAM z Tajwanu, za 4 kwartał 2022 r. Nanya odnotowała spadek przychodów QoQ o 30%. Mimo, że Nanya odnotowała nieznaczny spadek dostaw, na jej przychody znaczący wpływ miały malejące ceny kontraktowe. Firma pozostaje obecnie przy procesie 20 nm jako głównej technologii produkcji DRAM, a wkład produkcyjny z procesu 1A nm jest stosunkowo niewielki. Nanya także zaczęła ograniczać produkcję w 4 kw. 2022 r., ponieważ jej marża operacyjna osiągnęła już poziom -19%. Wskaźnik wykorzystania zdolności wytwórczych pamięci DRAM spadł do około 70%.

PSMC odnotowało w IV kw. 2022 r. spadek QoQ przychodów z DRAM o około 39,5%. Należy zauważyć, że przychody PSMC z DRAM obejmują wyłącznie sprzedaż własnych produktów DRAM (in-house) we własnym zakresie. Obliczenia nie uwzględniają produkcji typu foundry. Klienci PSMC z segmentu konsumenckich DRAM nadal skupiają się na redukcji zapasów, więc popyt z ich strony jeszcze się nie ożywił. Jeśli w obliczeniach uwzględni się zlecenia foundry, spadek PMSC QoQ wyniesie 27,4%.

Wreszcie w przypadku firmy Winbond, dostawy spadały w drugiej połowie 2022 r., ponieważ klienci dostosowywali swoje zapasy. W czwartym kwartale 2022 r. przychody Winbonda z pamięci DRAM spadły sekwencyjnie o 30,3%. Patrząc na fabryki firmy, Fab6 w Taichung utrzymuje obecnie wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie około 50%, podczas gdy zakład KH w Kaohsiung wszedł w fazę produkcji pilotażowej. Jeśli chodzi o technologię produkcji, KH wdraża teraz proces 25S nm, ale firma planuje również przygotować proces 20 nm do uruchomienia w połowie bieżącego roku.

źródło: EE Times