Rynek systemów elektrooptycznych na drodze do znacznego wzrostu

| Gospodarka Optoelektronika

Zgodnie z najnowszymi prognozami rynkowymi, w ramach postępu w kierunku zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, ochrony i obrony, światowy rynek systemów elektrooptycznych doświadczy znacznej ekspansji. Oczekuje się, że wartość rynku, która w 2023 r. wynieść ma 12,06 mld dolarów, do roku 2033 osiągnie imponującą kwotę blisko 18,8 mld, co odzwierciedla roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 4,5%.

Rynek systemów elektrooptycznych na drodze do znacznego wzrostu

W latach 2018-2022 rynek systemów elektrooptycznych wykazywał stały wzrost, przy wskaźniku CAGR na poziomie 2,4%. Przyspieszenie tempa wzrostu prognozowane na lata 2023–2033 podkreśla rosnące zapotrzebowanie na ulepszone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, szczególnie w zastosowaniach militarnych.

Główne funkcje, które siłom zbrojnym zapewniają systemy elektrooptyczne, to zdolności wywiadowcze, obserwacyjne, namierzania celów i prowadzenia rozpoznania (ISTAR). Wykorzystywane są przy tym m.in. wielospektralne czujniki obrazujące w dzień i w nocy, gogle noktowizyjne (NVG - night vision goggles), dalmierze laserowe (LRF - laser rangefinders), systemy podczerwieni (FLIR - forward-looking infrared) i zasobniki celownicze. Siły morskie wdrażają systemy elektrooptyczne na nowe i różnorodne sposoby, jak kierowanie ogniem oraz wyszukiwanie i śledzenie w podczerwieni.

Oczekuje się, że badania kontynuowane w ciągu najbliższych kilku lat zaowocują produkcją czujników nowej generacji do kamizelek kuloodpornych i sprzętu komunikacyjnego. W dalszym ciągu rozwijane będą powietrzne oraz lądowe i morskie systemy EO.

Obecnie znaczny udział w światowym rynku systemów elektrooptycznych, napędzany silnym sektorem obronnym i postępem w technologiach nadzoru, ma Ameryka Północna. Europa uważnie podąża tym śladem, wnosząc znaczący wkład ze strony uznanych graczy w sektorach obronności, lotnictwa i kosmonautyki.

Oczekuje się, że niezwykły potencjał wzrostu pokaże region Azji i Pacyfiku. Będzie to wynikiem rosnących budżetów obronnych gospodarek wschodzących i potrzeb zwiększania bezpieczeństwa granic. W okresie prognozy zwiększenie popytu na systemy elektrooptyczne będzie też rezultatem szybkiego postępu technologicznego w regionie i rozwoju bazy przemysłowej.

Rynek systemów elektrooptycznych obejmuje szeroką gamę produktów, m.in. kamery termowizyjne, noktowizory, dalmierze laserowe. Wśród nich znaczny rozwój nastąpić ma w przypadku systemów obrazowania termowizyjnego, ze względu na ich wszechstronne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu.

Podsumowując, światowy rynek systemów elektrooptycznych znajduje się u progu transformacji, charakteryzującej się przyspieszonym wzrostem i innowacjami. Prognozowany CAGR na poziomie 4,5% w latach 2023–2033 podkreśla potencjał rynku w zakresie stawienia czoła zmieniającym się wyzwaniom z obszaru bezpieczeństwa i wykorzystania postępu w technologiach optycznych.

źródło: Electronic Specifier