Sektor Electronic System Design notuje w drugim kwartale 4 mld dolarów przychodów

| Gospodarka Aktualności

W najnowszym raporcie dotyczącym rynku projektów elektronicznych (EDMD - Electronic Design Market Data) ESD Alliance - społeczność technologiczna SEMI - informuje, że przychody branży projektowania systemów elektronicznych (ESD) wzrosły w drugim kwartale 2023 r. o 5,3% - do 3,968 mld dolarów, z 3,764 mld dolarów w drugim kwartale 2022 r. Średnia ruchoma przychodów z czterech kwartałów, porównująca ostatnie cztery kwartały z czterema poprzednimi, wzrosła o 9,5%.

Sektor Electronic System Design notuje w drugim kwartale 4 mld dolarów przychodów

- Wzrost całkowitych przychodów z automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) w drugim kwartale 23 roku został ograniczony przez słabe przychody z półprzewodnikowego sektora IP. Jednakże przychody pochodzące z licencji i utrzymania (konserwacji), które obejmują wszystkie narzędzia projektowe, były wysokie i wzrosły o 16,1%, przy dwucyfrowym wzroście we wszystkich regionach z wyjątkiem Japonii - powiedział Walden C. Rhines, sponsor wykonawczy raportu SEMI Electronic Design Market Data.

Firmy uwzględnione w raporcie EDMD na całym świecie zatrudniały w drugim kwartale 2023 r. 59160 osób, co stanowi wzrost o 11,8% w porównaniu z poziomem zatrudnienia w drugim kwartale 2022 r. wynoszącym 52918 osób i o 2,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r.

Kwartalny raport EDMD zawiera szczegółowe informacje o przychodach w następującym podziale na kategorie i obszary geograficzne.

Przychody według kategorii produktów i zastosowań – zmiana rok do roku

  • Przychody z inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE Computer-Aided Engineering) wzrosły o 19,7% do 1,512 mld dolarów. Średnia krocząca CAE za cztery kwartały wzrosła o 17,6%.
  • Przychody z projektowania i weryfikacji IC (IC Physical Design and Verification) wzrosły o 14,2% do 689 mln dolarów. Średnia krocząca z czterech kwartałów dla tej kategorii wzrosła o 17,2%.
  • Przychody z płytek drukowanych i modułów wielochipowych (PCB i MCM - Multi-Chip Module) wzrosły o 6,3% do 369 mln dolarów. Średnia krocząca za cztery kwartały dla PCB i MCM wzrosła o 11,7%.
  • Przychody z tytułu własności intelektualnej w zakresie półprzewodników (SIP - Semiconductor Intellectual Property) spadły o 11,6% do 1,255 mld dolarów. Średnia krocząca dla SIP za cztery kwartały spadła o 1,6%.
  • Przychody z usług wzrosły o 5,2% do 137,5 mln dolarów. Średnia krocząca dla usług za cztery kwartały wzrosła o 12,3%.

Przychody według regionów – zmiana rok do roku

  • Obie Ameryki - największy pod względem przychodów region objęty raportowaniem - zakupiły w drugim kwartale 2023 r. produkty i usługi w zakresie projektowania systemów elektronicznych o wartości 1,628 mld dolarów, co oznacza spadek o 0,6%. Średnia krocząca z czterech kwartałów dla obu Ameryk wzrosła o 7,5%.
  • Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) zakupiły w drugim kwartale 2023 r. produkty i usługi w zakresie ESD o wartości 509,4 mln dolarów, co oznacza wzrost o 7,8%. Średnia krocząca za cztery kwartały dla regionu EMEA wzrosła o 8,2%.
  • Zamówienia w Japonii na produkty i usługi w zakresie ESD spadły o 4,3% do 241,6 mln dolarów. Średnia krocząca z czterech kwartałów dla Japonii spadła o 0,3%.
  • Region Azji i Pacyfiku (APAC) zakupił w drugim kwartale 2023 r. produkty i usługi w zakresie ESD o wartości 1,584 mld dolarów, co oznacza wzrost o 13,1%. Średnia krocząca z czterech kwartałów dla regionu APAC wzrosła o 14,4%.

źródło: Electronic Specifier