Branża projektowania systemów elektronicznych osiągnęła w pierwszym kwartale 4 mld dolarów przychodów

| Gospodarka Aktualności

ESD Alliance - społeczność technologiczna SEMI - ogłosiła w swoim najnowszym raporcie "Electronic Design Market Data (EDMD)", że przychody w branży Electronic System Design (ESD) wzrosły o 12% - z 3527,7 mln dolarów w pierwszym kwartale 2022 r. do 3951,1 mln dolarów w pierwszym kwartale roku 2023. Biorąc pod uwagę średnią ruchomą przychodów z czterech kwartałów, która porównuje ostatnie cztery kwartały z czterema poprzednimi, wzrost wyniósł 12,7%.

Branża projektowania systemów elektronicznych osiągnęła w pierwszym kwartale 4 mld dolarów przychodów

- Branża Electronic Design Automation (EDA) w pierwszym kwartale 2023 r. nadal odnotowywała dwucyfrowe wzrosty, ze wzrostem we wszystkich kategoriach produktów i regionach geograficznych. Dwucyfrowy wzrost osiągnęły kategorie, takie jak inżynieria wspomagana komputerowo, fizyczne projektowanie i weryfikacja układów scalonych, obwody drukowane oraz moduły wieloukładowe, a także usługi — powiedział Walden C. Rhines, sponsor wykonawczy raportu Electronic Design Market Data.

W firmach uwzględnionych w raporcie EDMD nastąpił w I kwartale 2023 r. ogólnoświatowy wzrost zatrudnienia o 12,9% w porównaniu z zatrudnieniem w I kwartale 2022 r. i o 4,5% w porównaniu z IV kwartałem roku 2022.

Kwartalny raport EDMD zawiera szczegółowe informacje o przychodach z następującymi podziałami na kategorie i regiony.

Przychody według kategorii i zastosowań produktów – zmiana rok do roku:

  • Przychody z inżynierii wspomaganej komputerowo (computer-aided engineering - CAE) wzrosły o 15,1% do 1434,1 mln USD; wzrost jako średnia ruchoma za cztery kwartały to 18,6%.
  • Przychody z projektowania i weryfikacji układów scalonych wzrosły o 24,6% do 675,8 mln USD; wzrost jako średnia ruchoma za cztery kwartały to 14,6%.
  • Przychody z płytek drukowanych i modułów wieloukładowych (PCB i MCM - multi-chip module) wzrosły o 25,6% do 368,4 mln USD; wzrost jako średnia ruchoma za cztery kwartały to 15,7%.
  • Przychody z tytułu własności intelektualnej półprzewodników (SIP - semiconductor intellectual property) wzrosły o 0,4% do 1330,6 mln USD; wzrost jako średnia ruchoma za cztery kwartały to 5,7%.
  • Przychody z usług wzrosły o 17,2% do 142,2 mln USD; wzrost jako średnia ruchoma za cztery kwartały to 16,8%.

Przychody według regionów – zmiana rok do roku:

  • W obu Amerykach, największym regionie raportującym przychody, w pierwszym kwartale 2023 r. zakupiono produkty i usługi projektowania systemów elektronicznych o wartości 1698,2 mln USD, co oznacza wzrost o 12,7%. Średnia ruchoma wzrostu z czterech kwartałów wyniosła 12,5%.
  • Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) zakupiły produkty i usługi projektowania systemów elektronicznych o wartości 530,1 mln USD, co oznacza wzrost o 21,6%. Średnia ruchoma wzrostu z czterech kwartałów dla regionu EMEA wyniosła 9,6%.
  • Japońskie zamówienia na produkty i usługi projektowania systemów elektronicznych wzrosły o 4,3% do 272,7 mln USD. Średnia ruchoma wzrostu z czterech kwartałów dla Japonii wyniosła 2,3%.
  • W I kwartale 2023 r. firmy z regionu Azji i Pacyfiku (APAC) zakupiły produkty i usługi projektowania systemów elektronicznych o wartości 1449,9 mln USD, co oznacza wzrost o 9,6%. Średnia ruchoma wzrostu z czterech kwartałów wyniosła tu 16%.

źródło: Electronic Specifier