Druga edycja studiów podyplomowych "Nowa Mobilność" na Politechnice Warszawskiej

| Gospodarka Aktualności

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) realizują kolejną edycję studiów podyplomowych "Nowa Mobilność". Inauguracja z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka oraz Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztofa Zaremby miała miejsce 20 lutego br.

Druga edycja studiów podyplomowych "Nowa Mobilność" na Politechnice Warszawskiej

To unikatowe na polskim rynku połączenie wiedzy akademickiej i doświadczeń praktyków sektora zrównoważonego transportu. Program studiów, zrealizowany w ramach edycji 2023/24, został bardzo wysoko oceniony przez studentów.

Wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w roku 2024/25, podczas 240 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 30 przedmiotów, poszerzy 40 studentów. Celem jest kształcenie kadr na potrzeby szybko zmieniającego się rynku pracy m.in. w sektorach automotive, transportu i logistyki, badań i rozwoju, energii i paliw, a także infrastruktury i finansowania zielonej transformacji. Wiedza będzie istotna dla rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, który w Europie obejmuje ponad 6% zatrudnionych, czyli ok. 13,8 mln osób.

Proces dydaktyczny zapewni absolwentom unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy związanej z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych, infrastrukturą ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, w tym wodorowych, zrównoważoną mobilnością miejską, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi, oddziałującymi na rynek zrównoważonego transportu.

Studia podyplomowe "Nowa Mobilność" odpowiadają na wiele wyzwań sektora motoryzacyjnego i transportu, także tych, które dotyczą obecności kobiet na rynku pracy. Grupa ta jest w nich niedoreprezentowana, odpowiadając odpowiednio za 20 i 22% zatrudnionych w UE. Stąd program eLiderki, realizowany we współpracy z partnerem studiów OTOMOTO, dzięki któremu studentki otrzymały rabat dotyczący opłaty.

źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych