Honda otwiera w Bengaluru centrum e-mobilności

| Gospodarka Aktualności

Honda R&D Private Limited (HRID), spółka zależna Honda Motor, funkcjonuje w Indiach jako dział badawczo-rozwojowy w zakresie motocykli i produktów mocy. W czwartek 9 maja HRID zainaugurował swoje nowe centrum w Bengaluru. Otwarcie to jest częścią globalnego zobowiązania Hondy do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku we wszystkich produktach i operacjach korporacyjnych. Firma zmierza do uczynienia swoich produktów, zwłaszcza motocykli, neutralnymi pod względem emisji CO2 do roku 2040, pod względem źródeł zasilania.

Honda otwiera w Bengaluru centrum e-mobilności

Nowe Solution R&D Center w Bengaluru przyspieszy integrację zaawansowanych technologii mobilności w rozwoju pojazdów zelektryfikowanych. Udoskonali także oprogramowanie i usługi połączone, angażując się we współtworzenie otwartych innowacji, wykorzystując technologie i pomysły innych przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych. Dodatkowo, wykorzystując lokalizację, centrum planuje współpracować z innowacyjnymi firmami w celu tworzenia nowych usług i modeli biznesowych wykraczających poza tradycyjne zakresy, mających na celu długoterminową transformację.

źródło: American Honda Motor Co., Inc