ETSI publikuje raporty na temat systemów komunikacyjnych THz

| Gospodarka Komunikacja

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) opublikował dwa raporty określające ramy przyszłych norm mających zastosowanie do systemów i urządzeń komunikacyjnych działających w zakresie terahercowym (THz).

ETSI publikuje raporty na temat systemów komunikacyjnych THz

Pierwszy (ETSI GR THz 001), przedstawia przypadki użycia, które potencjalnie mogłyby skorzystać na zastosowaniu technologii komunikacyjnych THz. W raporcie przedstawiono także potencjalne scenariusze wdrożenia technologii THz, w tym przemysłowych systemów sterowania i zarządzania, robotyki i transmisji danych o bardzo dużej szybkości, a także szczegółowe wymagania, które mogą mieć zastosowanie.

Drugi raport, (ETSI GR THz 002), opisuje aktualną mapę regulacyjną dla interesujących pasm częstotliwości sub-THz i THz oraz identyfikuje istniejące usługi, które działają w tych pasmach, które należy uwzględnić w ocenie i badaniu współistnienia. Powstanie tych dokumentów można traktować jako wyraźny znak dużego potencjału aplikacji terahercowych, na które rynek dopiero się tworzy.