Gwałtowny spadek europejskiej produkcji elektroniki zagraża strategicznym priorytetom UE

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Nowy raport IPC "Securing EU Electronics Ecosystem" ujawnia rosnącą zależność Europy od innych regionów w zakresie produkcji elektroniki w sektorach krytycznych i strategicznych, w tym w przemyśle lotniczym i obronnym. Pomimo przyjęcia europejskiej ustawy o chipach, udział UE w rynku kluczowych komponentów elektronicznych innych niż chipy, w tym płytek obwodów drukowanych (PCB), usług produkcji elektroniki (EMS) i zaawansowanych komponentów, zmaleje do 2035 roku do 15%.

Gwałtowny spadek europejskiej produkcji elektroniki zagraża strategicznym priorytetom UE

W ostatnich dwóch dekadach branża PCB doświadczyła znacznej erozji, a przecież poza chipami ma ona kluczowe znaczenie dla zbudowania bezpiecznego i solidnego europejskiego ekosystemu elektroniki. Aby wspierać obecną wiodącą pozycję technologiczną UE i osiągnąć cele strategiczne, konieczne jest podejście uwzględniające jej rolę. Globalna produkcja PCB wzrosła ponad dwukrotnie od roku 2000, a popyt w Europie szacuje się obecnie na 7,87 mld euro rocznie. Pomimo rosnącego popytu, IPC przewiduje, że europejska produkcja zaspokoi jedynie 11% europejskiego zapotrzebowania na PCB - to spadek z obecnych 17,5%.

Opublikowane wyniki idą w parze z wezwaniami do inwestycji strategicznych i kompleksowej polityki na rzecz zwiększenia konkurencyjności UE. W konkluzjach Rady Europejskiej z 17 i 18 kwietnia stwierdzono, że Europa "musi zmniejszyć swoje strategiczne zależności we wrażliwych sektorach – energii, surowców krytycznych, półprzewodników, technologii zdrowotnych, cyfrowych, spożywczych i krytycznych – a także w innych sektorach, takich jak chemikalia, biotechnologia i przestrzeń kosmiczna".

W odpowiedzi na badanie europejski przemysł produkcyjny elektroniki wzywa do opracowania "strategii produkcji elektroniki" w ramach mandatu Komisji Europejskiej na lata 2024–2029, aby pomóc UE lepiej stawić czoła globalnym zakłóceniom i utrzymać przewagę konkurencyjną. Udostępnione dziś branżowe "wezwanie do działania" obejmuje wsparcie ze strony wiodących europejskich producentów elektroniki i stowarzyszeń branżowych podnoszących świadomość na temat tej sytuacji.