BLelektronik - optymalne rozwiązania w zakresie klejenia, hermetyzacji i odprowadzania ciepła

| Prezentacje firmowe Komponenty

Zdobywanie wiedzy branżowej i wykorzystanie jej w procesie produkcji bezsprzecznie zwiększa przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Obecnie w branży elektronicznej jednym z ważniejszych obszarów technologicznych jest hermetyzacja i zarządzanie ciepłem. Szybkie tempo rozwoju rynku elektronicznego, postępująca miniaturyzacja i coraz szersze zastosowanie elektroniki w życiu i przemyśle wymuszają wprowadzanie rozwiązań poprawiających właściwości produktu. Wiele z takich problemów można rozwiązać przez zastosowanie zaawansowanych materiałów chemicznych.

BLelektronik - optymalne rozwiązania w zakresie klejenia, hermetyzacji i odprowadzania ciepła

Zadaniem profesjonalnego dostawcy tych produktów jest monitorowanie pojawiających się nowości i trendu rozwoju rynku. Przekazanie tej wiedzy klientowi, edukacja klienta oszczędza jego czas na poszukiwanie informacji i - w procesie wdrażania nowych produktów - zwiększa jego atrakcyjność m.in. w zakresie szybkości produkcji, niezawodności czy wydajności.

Krajowych spotkań branżowych obejmujących tematyką produkty wykorzystywane w produkcji elektroniki jest coraz więcej, niemniej stale wiedzę o nowościach czerpie się od firm krajów zachodnich oraz skandynawskich. Jednym z ostatnich, interesujących wydarzeń branżowych tego typu były targi CWIEME w Berlinie, na których byli obecni przedstawiciele BLelektronik.

Są to targi poświęcone produkcji elementów indukcyjnych grupujące 750 wystawców z 80 krajów. Są one miejscem spotkań specjalistów i firm zajmujących się materiałami i sprzętem do produkcji i naprawy silników elektrycznych, transformatorów i cewek.

Nowości

Żywice poliuretanowe firmy Copaltec

Jednym z nowych produktów jest termoprzewodząca zalewa silikonowa SE3001 brytyjskiej firmy ACC Silicones. Jest to kolejna wersja tego produktu, a poprzednia SE3000 zyskała szerokie zastosowanie w projektach, gdzie wymagano niskiej lepkości (1950 mPas) i współczynnika odprowadzania ciepła na poziomie 1,2 W/mK.

Biorąc pod uwagę, że zwiększenie przewodnictwa cieplnego poprzez wypełnienie silikonu zwiększa znacznie jego gęstość, taka kombinacja parametrów tworzy jedną z najefektywniejszych zalew na rynku. W nowej zalewie SE3001 producent skupił się głównie na dobrym odprowadzaniu ciepła - ponad dwukrotnie lepszym od poprzedniej wersji - 2,54 W/mK, przy gęstości do 20 000 mPas.

Do odprowadzania ciepła i hermetyzacji wykorzystuje się też żywice poliuretanowe i epoksydowe. W stosunku do silikonów są one tańszym rozwiązaniem, a ich stopień adhezji jest wyższy bez konieczności zastosowania podkładów zwiększających przyczepność. Silikony są natomiast łatwiejsze w aplikacji i mają szerszy zakres temperatur pracy, np. SE3000 od -70 do +250ºC.

Oferowane żywice poliuretanowe niemieckiej firmy Copaltec wyróżniają się szczególnie szerokim zakresem zastosowań i wysokimi parametrami, np. żywica ST29 ma przewodnictwo cieplne 3,0 W/mK (tabela).

W omawianej grupie produktów tej firmy znajdują się również żywice stosowane do zabezpieczania diod LED. Ze względu na dobre właściwości optyczne oraz długi okres starzenia i odporność na UV materiały tego typu są stosowane przez dużych producentów oświetlenia LED.

Innym trendem rynku jest dążenie do zapewnienia przyjazności środowiskowej materiałów chemicznych. Szczególnie w ostatnich latach zauważyć można rosnącą niechęć do wykorzystywania niebezpiecznych substratów i zmiany receptur u producentów chemii w kierunku zapewnienia dużego bezpieczeństwa.

Przykładem może być angielska firma Robnor ResinLab, która wprowadziła na rynek nowości - zalewy GR100 i GR200: bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne od obecnych rozwiązań. Nie zawierają izocyjanianu ani plastyfikatora i zostały zaprojektowane jako alternatywa dla poliuretanów, do zastosowań takich jak zalewanie, hermetyzacja i łączenie kabli.

BLelektronik

Zobacz również