Czy technologia RFID pozwala zaoszczędzić pieniądze?

| Prezentacje firmowe Komunikacja

Potrzebujesz twardych dowodów, że tak właśnie jest, czy zaufasz własnej intuicji i sięgniesz po pierwsze z brzegu rozwiązanie, aby to sprawdzić? Możesz oczywiście wziąć sprawy w swoje ręce i zgłębiać tajniki technologii RFID we własnym zakresie. Menadżerowie szukający oszczędności są skłonni podejmować decyzje intuicyjnie. Szósty zmysł podpowiada im, że to, co robią, daje nadzieję na końcowy sukces. W biznesie nie ma jednak miejsca na podejmowanie decyzji na podstawie opinii. Właściwa strategia biznesowa powinna zakładać wybór rozwiązania na podstawie faktów.

Czy technologia RFID pozwala zaoszczędzić pieniądze?

Po pierwsze - zaufanie. To podstawa. Partner biznesowy, który potrafi szczerze powiedzieć i uzasadnić, że dane rozwiązanie nie jest dla Ciebie, jest bardziej wiarygodny od tego, który za wszelką ceną będzie próbował sprzedać produkt, zamiast pomóc rozwiązać Twój problem.

Po drugie - znajomość technologii. Właściwie jest to wiedza na temat tego, jak funkcjonuje produkt będący podstawą oferowanego rozwiązania. W przypadku technologii RFID ma to niebagatelne znaczenie. Fale radiowe leżące u podstaw każdego systemu RFID nie są widoczne gołym okiem. Trudno zatem przewidzieć, jak zachowa się system w realnym środowisku. Praktyczna znajomość zjawisk, jakie mają miejsce w systemach RFID, będzie pożądanym atutem.

Po trzecie - kompleksowość. Umiejętność doboru komponentów wchodzących w skład podstawowego systemu RFID (nośnik, czytnik) jest oczywiście istotna, ale w przypadku realizacji systemów mających na celu obniżenie kosztów poprzez usprawnienie procesu potrzebna wiedza wykracza daleko poza czystą identyfikację.

Technologia RFID, choć bardzo sprawna w środowisku przemysłowym, jest na tym etapie jedynie środkiem do uzyskania celu. Pod uwagę będą brane te firmy, które oprócz sprzętu, dostarczą potrzebne oprogramowanie i usługę kompleksowego wdrożenia obejmującą instalację, integrację i uruchomienie. Nie zapominajmy o konieczności zapewnienia wsparcia technicznego dla działającego systemu.

Po czwarte - doświadczenie. Zrealizowane aplikacje to studium przypadków będące narzędziem do analizy konkretnych zjawisk. Tak zdefiniowane doświadczenie pozwala występować każdemu, kto je posiada, w roli audytora. Audyt bieżącego procesu powinien być przeprowadzony na wstępie każdego projektu. Tylko firmy mogące pochwalić się bogatym portfolio wdrożeń będą w stanie sprostać wymaganiom stawianym na początkowym etapie budowania koncepcji.

Rozwiązania firmy Turck

Odpowiedzią na postawione w tytule pytanie jest Turck Vilant Systems. To marka wchodząca w skład grupy Turck - jednego z liderów w automatyce przemysłowej. Od 2002 r. zapewniamy kompleksową dostawę systemów informatycznych bazujących na technologii RFID do optymalizacji procesów logistycznych, magazynowych i produkcyjnych.

Zwiększenie wydajności w tych obszarach prowadzi do poprawy przepływów pieniężnych będących źródłem informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa. W naszych wdrożeniach bazujemy na opracowanych i sprawdzonych technologiach m.in. "stray read removal" oraz detekcji kierunku dla bram logistycznych i wózków widłowych.

Turck Vilant System to kompleksowe rozwiązanie pod klucz od oznaczania produktów (nośniki RFID), poprzez dostawę odpowiedniego sprzętu (bramy logistyczne, inteligentne wózki widłowe, mobilne czytniki ręczne) do oprogramowania klienckiego, które pozwala na monitorowanie stanu sprzętu oraz transfer danych do nadrzędnych systemów biznesowych (ERP, WMS) i/lub produkcyjnych (MES, PLC).

Czy to rozwiązanie jest dla Ciebie?

Jeżeli głównym obszarem Twojej działalności jest logistyka, najprawdopodobniej skorzystasz z technologii RFID w przypadku, gdy jesteś właścicielem środków transportów, takich jak kontenery, wagony czy kosze transportowe. Jakość Twoich usług i dostaw najpewniej zależy od tych aktywów.

Śledzenie ich wymaga znacznych nakładów lub pozostaje na niezbyt zadowalającym poziomie. Być może wciąż stosujesz tradycyjne metody wykorzystujące papier, które pochłaniają mnóstwo czasu. A może tracisz swoje aktywa bezpowrotnie? Nie możesz sobie na to pozwolić. Przecież to Twój majątek.

Na co możesz liczyć?

Wiesz dokładnie, gdzie są twoje aktywa, jednocześnie spędzając mniej czasu na poszukiwaniu tych, które są dostępne. Otrzymujesz narzędzie do lepszego zarządzania przestrzenią magazynową. Twój proces fakturowania jest dokładniejszy, przejrzysty i może być w pełni zautomatyzowany. Twoi klienci są zadowoleni, ponieważ mogą śledzić natychmiastowe dostawy.

Jeżeli specjalizujesz się w produkcji (np. elektronika, maszyny, samochody), najprawdopodobniej stosujesz metody Lean do zarządzania przepływem materiałów. Twój biznes oparty jest na kooperacji z wieloma dostawcami. Monitorujesz wewnętrzne transfery materiałów w czasie rzeczywistym. Masz potrzebę śledzenia pojedynczych produktów lub całych partii, a ich identyfikowalność to kluczowe kwestie.

W takim przypadku korzyści z wdrożenia systemu TurckVilant można opisać jako zmniejszenie poziomu nadmiernych zapasów przy jednoczesnym wzroście prędkości uzupełniania towarów rotujących. Pojawią się też oszczędności w kosztach spowodowanych nieprawidłowym księgowaniem zapasów.

W naszej strategii działania wykorzystujemy zasadę pięciu kroków:

  1. Darmowy audyt w przedsiębiorstwie: analiza procesów i zdefiniowanie problemów,
  2. Studium wykonywalności, wstępny kosztorys i ocena czasu zwrotu inwestycji (ROI),
  3. Kompletna, pilotażowa aplikacja (zawierająca oprogramowanie, potrzebny sprzęt),
  4. Realizacja finalnego rozwiązania jedynie po pomyślnym wykonaniu testów,
  5. Integracja z dowolnym systemem planowania zasobów (klasy ERP, WMS) oraz produkcyjnymi (MES, PLC).

W trakcie rozmowy z Tobą dokumentujemy proces i zbieramy kluczowe wymagania oraz dane biznesowe. W następstwie tego staramy się przekazać szczegółowy raport, w którym przedstawiamy, w jaki sposób technologia RFID może przynieść Ci oszczędności lub zyski.

Zalecimy również działania. Chcemy mieć jednak pewność, że istnieją wymierne korzyści ze stosowania tej technologii. Poinformujemy Cię również, jeżeli inwestycja w RFID nie będzie miała sensu. Firmy, które wdrożyły nasze rozwiązania, uzyskują wskaźnik zwrotu inwestycji na poziomie 6-12 miesięcy.

Bartłomiej Besz
Turck sp. z o.o.

Zobacz również