Grupa RENEX – czyli kompleksowe wsparcie EMS

| Prezentacje firmowe Produkcja elektroniki

Kontraktowa produkcja elektroniki to działalność wymagająca od realizujących je podmiotów bardzo szerokiego spektrum wiedzy, urządzeń i wyposażenia. W tym opracowaniu przyjrzymy się działalności Grupy RENEX – jednej z największych i najdłużej działających polskich firm wspierających branżę elektroniczną – która za cel postawiła sobie dostarczanie kompleksowej oferty produktów i usług w tym zakresie.

Grupa RENEX – czyli kompleksowe wsparcie EMS

Grupa RENEX działa na polskim rynku od ponad 32 lat. Kluczowym elementem jej działalności jest dostarczanie kompleksowej, a tym samym możliwie najpełniejszej oferty produktów i usług dla branży elektronicznej. Misją firmy jest udzielanie wsparcia innym przedsiębiorcom, niezależnie od ich skali działalności, w udoskonalaniu ich procesów produkcji, co przekłada się na rozwój całej sfery produkcji i naprawy urządzeń elektronicznych w Polsce.

Doradztwo, szkolenia i usługi

Grupa stworzyła Centrum Technologiczno- Szkoleniowe RENEX, za pośrednictwem którego dostarcza szeroką pomoc w zakresie szkoleń, serwisu oraz, co szczególnie istotne, wsparcia doradczego. Zainteresowane podmioty mają możliwość czerpania wiedzy i korzystania z dostępnych na miejscu zaawansowanych urządzeń i testowych linii produkcyjnych w opracowywaniu własnych produktów, procesów, oraz doborze wyposażenia na własne potrzeby.

Co ważne, wiedza ta i zaplecze nie są ograniczone jedynie do sfery produkcji SMT, ale rozciągają się na wszystkie specjalizacje Grupy RENEX, takie jak: robotyka przemysłowa, produkcja metalowa, czy też technologia pomieszczeń podwyższonej czystości typu clean room.

W Centrum Technologiczno- Szkoleniowym RENEX dostępne są na miejscu kompletne linie produkcji pakietów elektronicznych, obejmujące m.in. drukarki pasty lutowniczej, automaty Pick&Place i systemy AOI firmy YAMAHA, roboty przemysłowe REECO, fale lutownicze, urządzenia inspekcji rentgenowskiej firmy SEC, przenośne pomieszczenia czyste cleanbox, urządzenia do reworkingu czy uniwersalne roboty przemysłowe firmy YAMAHA. Ponadto w obrębie Centrum zlokalizowany jest park obróbki metalowej, a także nowoczesna malarnia proszkowa. (Fot. 1)

Co unikatowe, udzielająca wsparcia wykwalifikowana kadra obejmuje specjalistów ze wszystkich dziedzin szerokiej działalności RENEX. Pomocy w opracowywaniu urządzeń i procesów udzielają m.in. doświadczeni inżynierowie, operatorzy urządzeń SMT, specjaliści w zakresie clean room, programiści oraz trenerzy IPC. Zgromadzona wiedza praktyczna pozwala z wyprzedzeniem odnajdywać w projektach – zarówno dotyczących pojedynczych produktów jak i działania całych linii produkcyjnych – elementy problematyczne i eliminować je.

W zakresie produkcji pakietów elektronicznych zespół inżynierów Grupy RENEX wpiera zgłaszające się do niej firmy na wszystkich etapach tworzenia nowego produktu. Każdy pomysł jest skrupulatnie analizowany i weryfikowany. Pracujący wspólnie zespół doświadczonych projektantów i inżynierów Centrum Technologiczno-Szkoleniowego RENEX pomaga następnie zoptymalizować koszty masowej produkcji przy zachowaniu założeń technologicznych i funkcjonalnych produktu.

Grupa RENEX świadczy również wsparcie doradcze w siedzibach klientów. Jej Doradcy Techniczno-Handlowi przeprowadzają na życzenie klientów audyty funkcjonujących linii produkcyjnych, stosowanych procesów oraz stref EPA i pomagają dobrać optymalne rozwiązania. Przykładem tego typu działań mogą być pomiary poziomu generowania ładunków elektrostatycznych oraz rezystancji powierzchniowej czy też realizowane we współpracy z międzynarodową marką INDIUM nieodpłatne usługi przygotowania procesu nadruku pasty lutowniczej.

Drugą sferą działalności Centrum Technologiczno-Szkoleniowego RENEX jest działalność szkoleniowa – prowadzona w ramach dwóch jednostek: Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego IPC oraz Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego YAMAHA.

Pierwsza z tych jednostek – Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC jest największym tego typu ośrodkiem w Europie Centralno-Wschodniej, oferując szkolenia dla elektroników obejmujące pełen zakres norm IPC oraz kursy z zagadnień ochrony antystatycznej. Trenerzy mogą szczycą się prawie 20-letnim doświadczeniem w opracowywaniu standardów IPC i materiałów szkoleniowych, przeszkoleniem ponad 30 tysięcy specjalistów w kraju i za granicą i, co szczególnie istotne, uprawnieniami do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień nawet na poziomie Certyfikowanego Trenera IPC. (Fot. 2)

W ramach drugiej jednostki – Autoryzowanego Centrum Szkolenio-wego YAMAHA Grupa RENEX dostarcza zindywidualizowane szkolenia w zakresie programowania i obsługi urządzeń liniowych SMT oraz robotów przemysłowych – tak by ich operatorzy i użytkownicy mogli w pełni wykorzystywać ich potencjał.

Ponad omówioną wyżej sferę doradczą i szkoleniową Grupa RENEX dostarcza również szerokie spektrum usług wsparcia technicznego – w tym serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Technicy RENEX pomagają w logistyce oraz implementacji zarówno nowych urządzeń jak i w sytuacjach przenoszenia linii produkcyjnych do nowych lokalizacji. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu zapewniają również szybkie i skuteczne rozwiązywanie potencjalnych problemów, a gdzie to możliwe doradzają w kwestiach technicznych zapobiegając problemom zanim nastąpią. Dział Serwisu RENEX został w 2021 roku odznaczony przez firmę YAMAHA tytułem Najlepszego Serwisu SMT w Europie. (Fot. 3)

Produkty

Wsparcie dostarczane przez Grupę RENEX nie ogranicza się do sfery szkoleń, doradztwa i usług. W ramach swojej działalności Grupa stawia sobie za cel dostarczanie możliwie najszerszego spektrum produktów niezbędnych w działalności typu SMT. Dotyczy to zarówno małych urządzeń i elementów zużywalnych jak i całych linii produkcyjnych i jest realizowane zarówno poprzez działalność dystrybucyjną jak i własną produkcję.

W celu osiągnięcia postawionych sobie celów Grupa RENEX została partnerem i dystrybutorem światowych marek takich jak YAMAHA, HELLER, JBC, PACE, TAGARNO, INDIUM, MICROCARE, PIERGIACOMI, GERFLOR, SEC, czy też HGTECH. Dzięki temu dostarcza na rynek polski najwyższej klasy urządzenia i produkty niezbędne w działalności typu EMS.

Należy dodać, że w ramach tej działalności Grupa jest wyłącznym partnerem firmy YAMAHA zarówno w sferze SMT jak i robotów przemysłowych, co pozwala na automatyzację zarówno standardowych elementów linii produkcyjnych w tej branży – w oparciu o gotowe do działania automaty pick&place, drukarki szablonowe i systemy AOI jak i tych niestandardowych – zależnych od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa – jak np. przenoszenie i pakowanie gotowych produktów. W ramach kompleksowości swojej oferty, dopełniając linię produkcji SMT – Grupa dostarcza piece rozpływowe uznanej amerykańskiej marki HELLER.

Grupa dostarcza również szeroką ofertę zabezpieczeń i wyposażenia typu ESD – w tym w ramach własnej produkcji – specjalistyczne meble i odzież esd marki REECO. Meble REECO są to modułowe rozwiązania pozwalające na wyposażenie przestrzeni roboczej w reżimie bezpieczeństwa ESD. Ich konstrukcja pozwala na łatwe dopasowanie ich do wymogów danego środowiska pracy. Wpisuje się to w zasady projektowania rozwiązań ergonomicznych – zarówno redukujących ryzyko schorzeń zawodowych jak i cechujących się dużą wydajnością procesu. Modułowość połączona z utrzymywaną spójną na przestrzeni lat jakością i dostępnością oferty pozwala użytkownikom na dalsze rozbudowywanie i modyfikowanie swoich przestrzeni pracy wraz z rozwojem ich przedsiębiorstw. (Fot. 4)

Oferta REECO w zakresie wyposażenia ESD uzupełniona jest o szeroki zakres zabezpieczeń indywidualnych – a w szczególności odzieży roboczej. Zastosowane materiały spełniają rygorystyczne wymogi panujące w przestrzeniach EPA nie generując wyładowań elektrostatycznych – które są niebezpieczne dla wrażliwych komponentów elektronicznych. Jednocześnie antystatyczna odzież REECO – mimo specjalistycznego przeznaczenia i zastosowanych materiałów – jest wytwarzana tak by zapewnić możliwie największy komfort użytkowania i szerokie spektrum krojów i kolorów. Wysoka jakość natomiast pozwala na ich długotrwałe użytkowanie. (Fot. 5)

W myśl dostarczania kompleksowej oferty marka REECO została również rozszerzona o opracowaną w ramach działalności wspomnianego wcześniej Centrum Technologiczno-Szkoleniowego RENEX Serię Robo-tów REECO. Urządzenia te pozwalają na łatwą – niewymagającą specjalistycznej wiedzy automatyzację standardowych, ale wykraczających poza linię SMT elementów produkcji pakietów elektronicznych. Zależnie od modelu mogą one wykonywać takie czynności jak skręcanie, dozowanie, lakierowanie (np. powłoki typu conformal coating), lutowanie czy też etykietowanie. Flagowym urządzeniem w tej serii jest Robot Lutowniczy REECO przeznaczony do lutowania elementów przewlekanych na płytach PCB. (Fot. 6)

Grupa dostarcza również wyposażenie konstrukcyjne stref EPA – takie jak wprowadzony w ostatnim czasie do oferty system wygrodzenia REECO, czy też podłogi antystatyczne marki GERFLOR.

W ofercie – zgodnie z przyjętym modelem kompleksowości – znaleźć również można pełne spektrum wyposażenia stanowisk roboczych – w tym narzędzia ręczne uznanej marki PIERGIACOMI oraz stacje lutownicze JBC oraz PACE.

Powyższe produkty stanowią jedynie wybrane elementy oferty Grupy RENEX.

 

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Grupą RENEX zapraszamy do kontaktu z dth@renex.place

Renex
tel. 54 231 10 05
www.renex.pl

Zobacz również