KONTECH - rozwiążemy problem

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Kluczową działalnością firmy KONTECH jest doradztwo naukowo-techniczne skupione wokół technologii produkcji urządzeń elektronicznych. Wdrażanie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań i proekologicznych materiałów, a także walidacja urządzeń elektronicznych oraz wsparcie w zachowaniu wymaganych na rynku standardów, to stała oferta KONTECH-u dla producentów elektroniki, ich produkcyjnych dostawców i odbiorców gotowych wyrobów elektronicznych.

KONTECH - rozwiążemy problem

Doświadczona kadra naszego laboratorium badawczego, akredytowanego przez PCA (numer akredytacji AB 1804), służy fachową radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów technologicznych bieżącej produkcji naszych klientów. Między innymi służy wsparciem w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania jakością i utrzymania wymaganej niezawodności produkcji w tym obniżania jej kosztów.

KONTECH jest też oficjalnym przedstawicielem autora i właściciela patentu fali Wörthmanna. Znany z efektywności i ceniony moduł fali turbulentnej (fali Wörthmanna) może zostać wbudowany do niemal każdego modelu agregatu lutującego na fali.

Oferta

KONTECH oferuje szeroko pojęte doradztwo techniczne, w tym działania naukowo-badawcze w zakresie jakości i niezawodności sprzętu elektronicznego, badania i analizy techniczne procesów i materiałów technologicznych, a także optymalizację procesów produkcyjnych. Działalność ta, realizowana we własnym laboratorium, obejmuje w szczególności:

 • badania materiałowe,
 • ocenę procesów technologicznych,
 • ocenę stopnia zanieczyszczenia płytek obwodów drukowanych (POD), ocenę lutowności POD i SMD,
 • ocenę jakości montażu, w tym ocenę wizualną zespołów montażowych (ZM), analizy mikroskopowe optyczne i SEM (fot. 1a), badania rentgenowskie (fot. 1b) i metalurgiczne złączy lutowanych (fot. 1c), pomiary grubości warstw międzymetalicznych (IMC) i powłok konforemnych (fot. 1d),
 • badania wytrzymałościowe,
 • badania starzeniowe w komorach termicznych, klimatycznych i szokowych, w tym analiza wzrostu wiskersów (fot. 1d) i ocena elektromigracji.
 
Fot. 1. Przykłady analiz błędów produktu

Przyśpieszone badania żywotności

Podążając za rozwojem branż i potrzebami rynku, KONTECH rozbudował w ostatnich latach swoje laboratorium badań środowiskowych, dzięki czemu oferuje szereg testów starzeniowych: temperaturowych i szokowych (w ramach posiadanej akredytacji AB 1804), klimatycznych, w tym testy odporności na promieniowanie UV czy wibracje. Laboratorium dysponuje pełną gamą komór testowych, aparatury pomiarowej i rejestracyjnej, oferując przy tym konkurencyjne ceny.

Jednocześnie specjaliści laboratorium analizują wyniki przyspieszonych testów żywotności (accelerated life test, ALT) w celu oszacowania czasu życia produktów (time to failure, TTF) w warunkach obciążeń eksploatacyjnych.

Doświadczenie w ww. badaniach i analizach jest gromadzone już od wielu lat i z powodzeniem oferowane klientom branży motoryzacyjnej, producentom elektroniki (EMS) czy użytkownikom końcowym w postaci tzw. testów walidacyjnych i kwalifikacyjnych (ang. Process Validation – PV, Qualification Tests – QT).

Moduł fali turbulentnej Wörthmanna

Zalety fali turbulentnej Wörthmanna:

 • idealne zwilżanie pól lutowniczych i otworów metalizowanych,
 • redukcja odwilżania, cienia (nawet dla dużych elementów),
 • redukcja mostkowania i sopli (aż do 90%),
 • krótszy czas kontaktu fali z elementem, brak przegrzania SMD,
 • redukcja o 35% zużycia lutowia (lepszy drenaż, zmniejszona ilość kożucha tlenków na powierzchni lutowia),
 • minimalizacja naprężeń wewnętrznych ZM (skrócenie kontaktu SMD z falą lutowniczą – zwiększenie szybkości konwojera o ok. 40%),
 • zmniejszona ilość odpadów do utylizacji,
 • eliminacja pozostałości topnika na POD – minimalne zużycie topnika,
 • uproszczone procedury obsługi urządzenia i sterowania procesem,
 • relatywnie niski koszt instalacji modułu formowania fali.

Zalety fali Wörthmanna pozwalają na realizację wysoce sprawnego i stabilnego procesu lutowania, którego rezultatem są wzorowej jakości połączenia lutowane, przewlekane (THT) i powierzchniowe (SMT).

 

KONTECH SMT Consulting
ul. Wrocławska 9
55-100 Trzebnica
tel. 607 087 780|
info@smtkontech.com
www.smtkontech.com

Zobacz również