Masy zalewowe do oświetlenia LED do najtrudniejszych warunków pracy

| Prezentacje firmowe Optoelektronika

W portfolio firmy Lackwerke Peters dostępne są krystalicznie przejrzyste masy zalewowe z rodziny Elpecast typu VT 3402 KK-NV, doskonale nadające się do zabezpieczania technologii LED i elektroniki oświetleniowej. Odznaczają się one bardzo dużą stabilnością temperaturową, bardzo wysoką odpornością pogodową oraz nadzwyczajną stabilnością, jeśli chodzi o światło UV. Dostępnych jest wiele rozwiązań spełniających różnorodne kryteria, takie jak zastosowanie podwodne, narażenie na trudne warunki pogodowe i światło słoneczne, odporność na płomień/niepalność (UL) do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, np. oświetlenie awaryjne w tunelach i budynkach, czy obudowa pasków LED w profilach aluminiowych.

Masy zalewowe do oświetlenia LED do najtrudniejszych warunków pracy

Preparaty te znacznie przewyższają produkty konkurencji i nie zawierają substancji niebezpiecznych, których zastosowanie jest ograniczone dyrektywą RoHS. Dla elektroników oznacza to, że masy firmy Lackwerke Peters z rodziny Wepuran nie powodują wystąpienia reakcji alergicznych skóry u pracowników podczas dotykania lub wdychania i nie działają szkodliwie na organizmy wodne, przez co łatwiej się je utylizuje. Nie wymagają więc kompleksowego zabezpieczenia w okulary, osłony twarzy, rękawice i odzież, bo nie podrażniają oczu ani błon śluzowych, nawet gdy w firmie nie ma specjalnej wentylacji.

Masa zalewowa Wepesil VT 3602 KK

Silikonowa masa zalewowa Wepesil VT 3602 KK zabezpiecza i izoluje elementy elektroniczne oraz montaż przed ekstremalnymi wpływami klimatycznymi i agresywnymi środkami. Jest krystalicznie przejrzysta i zapewnia dużą przezroczystość, nawet przy grubych warstwach. Skład jest wolny od lotnych związków organicznych a konsystencja jest elastyczna i jednocześnie zapewniająca dużą odporność na ścieranie (twardość Shore-A 25–45).

Doskonale nadaje się do zalewania czułych elementów, gdyż redukuje napięcie materiału pod wpływem szoków temperaturowych. Zakres temperatury wynosi od –65 do +200ºC, z możliwością krótkotrwałego obciążenia do 250ºC. Tak duża odporność optyczna na temperaturę kwalifikuje tę masę do zastosowania w elektronice oświetleniowej/technologii LED, np. w LED-ach o dużej mocy. Wytrzymałość na przebicie przekracza 40 kV/mm.

Masa ma doskonałą odporność na chemikalia, światło UV i trudne warunki klimatyczne i jest odporna na żółknięcie. Jej właściwości dielektryczne są niemal stałe w szerokim zakresie temperatury i częstotliwości. Jest też trudnopalna dzięki swojej charakterystyce chemicznej. Czas leżakowania mieszaniny wynosi 160 min w 23ºC, co pozwala na komfort pracy operatorów.

Żywice zalewowe typu Wepuran z serii VT 3402-KK

Dzięki dużej przezroczystości poliuretanowe masy zalewowe serii VT 3402 KK są stosowane w elektronice optycznej i technologii LED oraz rozwiązaniach czujnikowych, szczególnie w dziedzinach, gdzie stawiane są najwyższe wymogi odnośnie do właściwości optycznych, np. zabudowane źródła światła, systemy LED czy czujniki optyczne. Masy zalewowe serii VT 3402 KK zabezpieczają i izolują elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami klimatycznymi oraz agresywnymi środkami, jak też przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ich cechą jest bezbarwna formuła, bardzo przezroczysta i krystalicznie przejrzysta przy małym tłumieniu optycznym. Masa posiada dużą stabilność termiczną oraz nadzwyczajną odporność na trudne warunki pogodowe i światło UV. Zakres temperatury pracy wynosi od –65 do co najmniej +90ºC.

Żywica zapewnia bardzo dobrą przyczepność do niemal wszystkich podłoży. Charakteryzuje się dużą stabilnością mechaniczną, dlatego bardzo dobrze chroni przed szokiem, upadkiem i wstrząsami. Jest odporna na wodę, wilgoć, liczne chemikalia, w tym zasady, kwasy i oleje.

Po zmieszaniu z koncentratami barwiącymi FK 3432 (czerwony), FK 3452 (niebieski) zmienia się w kolorowe, przezroczyste żywice zalewowe, np. w razie potrzeby oznaczenia kolorem przy zalaniu źródeł światła (intensywność koloru można regulować poprzez odpowiednie proporcje mieszania).

Za pomocą "gotowych do użycia" mlecznych mas zalewowych VT 3402 NV-H1 do H/4 można uzyskać równomierne rozproszenie światła przy zalewaniu źródeł światła; poziom "zadymienia" rośnie w zakresie od H1 do H4. To samo dotyczy pasty "mgiełki" TP 3492 LS (użytej jako 3. składnik), zależnie od stosunku mieszania.

Masy zalewowe serii VT 3402 NV-H to warianty "mleczne". W porównaniu do pasty "mgiełki" TP 3492 LS dają one większy efekt rozproszonego światła.

Testy klimatyczne

Sprzęt instalowany na zewnątrz, taki jak lampy sygnalizacyjne, panele informacyjne jest narażony na wszelkiego rodzaju warunki pogodowe. Aby upewnić się, czy dany materiał nadaje się do elektroniki optycznej w takich aplikacjach, można posłużyć się jedną z wielu metod badań, np. 85/85 lub testem zraszania (test stężonej wody). Podstawowym kryterium testowym jest brak uszkodzenia diody przy obciążeniu klimatycznym. Kolejnym jest odporność na żółknięcie. W teście dotyczącym wymienionych wyżej zalew żadna dioda dużej mocy Cree XPG-2 nie została uszkodzona i oba materiały wykazują doskonałą odporność na żółknięcie.

W ramach testu stężonej wody symulowana jest wilgotność, jaką spotyka się w klimatach tropikalnych. Poprzez obciążenie powłoki wodą uruchomione zostają procesy osmotyczne, co oznacza, że elementy wodno-rozpuszczalne powodują kumulację wody, co może między innymi powodować odrywanie się materiału od podłoża. W tym teście komora klimatyczna jest napełniania wodą destylowaną i pomieszczenie testowe jest poddawane temperingowi do 40ºC poprzez podgrzanie wody. W ten sposób uzyskujemy wilgotność ok. 100%. Po 72 godzinach obciążenia klimatycznego przy 350 lub 500 mA testowana jest funkcjonalność pasków testowych. Fotografia 1 przedstawia próbki po teście stężenia (72 h w 40ºC i przy 100% RH).

W przypadku testów 85/85 symulowana jest wysoka wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura, podczas gdy płytki poddawane są składowaniu rampowemu. Test ten jest przeprowadzany w ciężkich warunkach klimatycznych, typowych dla przemysłu samochodowego. W tym teście zastosowano wieloetapowy program: 1 dzień w 35ºC/ 90% RH, 3 dni w 65ºC/90% RH, 3 dni w 85ºC /85% RH i 1 dzień w 25ºC/50% RH. Po tym cyklu paski LED-ów są testowane pod względem ich prawidłowego funkcjonowania. Fotografia 2 pokazuje próbki po tym teście.

 
Fot. 1. Masy zalewowe po teście stężonej wody
 
Fot. 2. Masy zalewowe po teście 85/85
 
Fot. 3. Masy zalewowe po TCT

Podczas testów szoku termicznego czy cyklicznych testów termicznych (TCT) powłoki są narażone zarówno na obciążenie termiczne, jak i mechaniczne. Takie cykle temperaturowe mogą spowodować kruszenie, pękanie i odwarstwienie powłoki, czyli uszkodzenia, których nie można wykryć bezpośrednio przez pomiary elektryczne. Próbki są składowane w zimnej (–40ºC) i gorącej" (+85ºC) komorze przez określony czas. Z reguły stosuje się 252 cykli po 30 min każdy. Fotografia 3 ilustruje badane próbki po zakończeniu testu.

 

PCB Technology Sp. z o.o.
tel. 55 236 15 03
biuro@pcbtechnology.pl