Oszczędność energii i kosztów w produkcji elektroniki - łatwiej niż myślisz!

| Prezentacje firmowe Produkcja elektroniki

Największymi odbiorcami energii elektrycznej w produkcji SMT są systemy do lutowania rozpływowego. Jednak ten proces lutowania jest stosowany w wielu zakładach produkcyjnych elektroniki na całym świecie i jest bardzo nieefektywną metodą lutowania pod względem energetycznym. Niezwykle wysoki pobór mocy w konwekcyjnych systemach rozpływowych spowodowany jest nieefektywnym przenoszeniem ciepła przez powietrze. Koszty energii będą nadal rosły i nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, jak ten trend będzie się zmieniał w dłuższej perspektywie. Rozwiązaniem są systemy lutowania w fazie gazowej z użyciem pary nasyconej.

Oszczędność energii i kosztów w produkcji elektroniki - łatwiej niż myślisz!

Lutowanie w oparach umożliwia ponad 20-krotnie lepszą wymianę ciepła niż powietrze ze względu na zastosowany płyn! Oznacza to jednocześnie oszczędność zużycia energii do 70% przy zastosowaniu systemu do lutowania w oparach. Poniżej przedstawiono kluczowe cechy takiego rozwiązania firmy ASSCON.

Technologia fazy parowej ASSOCN - kluczowe fakty

 • Lutowanie w fazie pary z opcjonalnym procesem próżniowym
 • Najlepsza zdolność zwilżania zapewnia najwyższą jakość lutowania
 • Łatwy i wysoce niezawodny proces zdefiniowany przez właściwości fizyczne
 • Łatwe profilowanie jako korzyść dla operatorów
 • Minimalne zużycie medium procesowego (Galden).
 • Brak przegrzania dzięki samokontroli maks. temperatura
 • 100% wolny od tlenu – bez utleniania
 • Trwałe filtrowanie Galdenu – mniej prac konserwacyjnych.

Zalety lutowania w fazie gazowej ASSCON - Saturated Vapor Phase

 
Fot. 1. Przykładowy piec z serii VP800, z modułem lutowania w próżni

Para nasycona – jest bezpośrednio związana z cieczą procesową

 • Temperatura par jest równa temperaturze wrzenia odparowanej cieczy procesowej
 • Brak utleniania podczas lutowania (nie są potrzebne gazy ochronne tj. azot)
 • Granice procesu są definiowane tylko przez prawa fizyczne
 • Prosty i stabilny proces. Nienasycona faza parowa (proces konkurencyjny), w którym podgrzana ciecz jest odparowywana na gorącej płycie, a następnie przegrzewana.
 • Temperatura pary nie jest zdefiniowana właściwościami fizycznymi i zależy od wielu wpływów zewnętrznych.
 • Bardzo wysoki potencjał utleniający
 • Proces i profilowanie mogą być trudne
 • Wysokie wydatki na kontrolę
 • Wysokie koszty operacyjne inżynierii procesowej, monitorowania i konserwacji
 • Złożony proces – prawie niemożliwy do kontrolowania (niekontrolowany przez właściwości fizyczne)

 

Robert Brożyna

Amtest
tel. 662 219 555
https://amtest-group.com
robert.brozyna@amtest-group.com

Zobacz również