Materiały do produkcji

Nowe stopy lutownicze do lutowania miękkiego
Interflux Sp. z o.o. Pacific 2009M
SE Spezial Electronic Sp. z o.o. Laserowe szablony do montażu SMT o stopniowanej grubości