Dostawcy aparatury przenośnej

Rys. 9. Zestawienie cech oferty handlowej, którymi w największym stopniu kierują się klienci w zakupach

Firmy zajmujące się sprzedażą aparatury przenośnej można podzielić na kilka osobnych kategorii, a ogólnie na dostawców specjalizowanych, zajmujących się sprzedażą wyłącznie określonej grupy mierników, np. energetycznych oraz bez takiego profilu, których oferta obejmuje pełne spektrum produktów rynkowych. Wystarczy spojrzeć do tabeli 2 z przeglądem ofert, aby zorientować się, że w obszarze sprzętu przenośnego dominują dostawcy o ogólnym profilu: dostawcy aparatury oraz firmy dystrybucyjne, dla których sprzęt pomiarowy jest fragmentem większej oferty.

W pierwszej części można wymienić firmy takie jak Atel Electronics, sprzedający multimetry, mierniki cęgowe, mierniki temperatury, natężenia dźwięku i oświetlenia i inne. Takimi firmami są także Biall, Labimed Electronics, NDN. W mniejszym zakresie i z nastawieniem na aplikacje przemysłowe także: Eltron, Introl i Merazet.

Aparatura pomiarowa w zakresie temperatury i wilgotności plus mierniki oświetlenia, hałasu i podobne urządzenia znaleźć można w ofertach wielu firm dystrybucyjnych o szerokim profilu. Jest to także żelazna pozycja dla dostawców katalogowych, który zawsze mieli duży udział w sprzedaży aparatury, wpisującej się dobrze w modelowy profil klienta i obszar aktywności. Takimi firmami są w tym zestawieniu BNS, Conrad, ELFA Distrelec, Farnell, Lechpol, RS Components, Semicon, TME. Razem ci dostawcy tworzą dużą część opisywanego rynku.

Specjalizowane firmy - pomiary nieelektryczne

Rys. 10. Zestawienie branży i typów mierników, które kupują one najczęściej

W zakresie aparatury pomiarowej dotyczącej wielkości nieelektrycznych rynek jest silnie rozdrobniony i zróżnicowany. Wiele firm zajmujących się tą tematyką często właściwie ze sobą nie konkuruje, a nierzadko nawet nie wie o innych przedsiębiorstwach. Wspólnym mianownikiem dla tej branży jest przemysł, gdyż to on jest głównym odbiorcą opisywanych produktów.

Na drugim miejscu lokują się zagadnienia związane z kontrolą klimatu, które razem tworzą zasadniczy i dobrze widoczny trzon oferty rynku. Pomiary temperatury i wilgotności to obszary, które są na tyle duże, że dały one kilku firmom (np. Lab-El) możliwość oparcia na tej tematyce rdzenia biznesu.

Urządzenia pomiarowe służące do pomiaru temperatury i wilgotności uzupełniane są przez dziesiątki mierników przeznaczonych do pomiaru wszystkich popularnych wielkości fizycznych. Należą do nich na przykład ciśnienie, natężenie oświetlenia, co jest istotne na przykład w zakładach pracy, gdzie przepisy BHP wymagają odpowiednio przygotowanego stanowiska pracy.

Podobne zastosowanie mają mierniki hałasu, natężenia promieniowania UV, liczniki Geigera. Kolejną grupę aparatury stanowią mierniki przeznaczone dla przemysłu przetwórczego i chemicznego określające poziom pH, zawartości jonów, zasolenia, poziomu tlenu w gazach. Uwagę zwraca także grupa mierników związanych z bezpieczeństwem działania instalacji, pozwalających na pomiar stężenia gazów toksycznych lub palnych, stopnia zanieczyszczenia powietrza lub wody.

Tabela 2. Dane kontaktowe do firm

Jeszcze inne przeznaczenie mają mierniki pól elektromagnetycznych, które używane są do kontroli obiektów nadawczych oraz specjalizowane mierniki dla klimatyzacji i wentylacji oraz stacje pogodowe. Mierniki przepływu powietrza znakomicie sprawdzają się przy obowiązkowych kontrolach przewodów kominowych, pozwalając określić ilościowo wydajność systemu wentylacji.

Przykładowi dostawcy specjalizowani to np. Nivus, oferujący sprzęt do pomiaru przepływu i poziomu wypełnienia, Apar, specjalizujący się w produkcji czujników, przetworników, mierników oraz regulatorów temperatury oraz wspomniany Lab-El - wytwórca sprzętu pomiarowego przeznaczonego do kontroli klimatu. Z kolei Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej Tybo wytwarza specjalistyczne mierniki temperatury do pomiarów w zwałach węgla i w pryzmach kompostowych, a także higrometry i anemometry. Jest też grupa dostawców, która skupia się na obsłudze zakładów produkcyjnych oraz ogólnie przemysłu, jak Termoprecyzja.

Specjalizowani dostawcy mierników energetycznych

Rys. 11. Wykres chmurkowy czołowych dostawców aparatury przenośnej w Polsce

Mierniki energetyczne to grupa przyrządów pomiarowych służąca przede wszystkim do kontroli instalacji elektrycznych, w szczególności po to, aby uzyskać pewność bezpiecznego ich działania. Dostawcy oferują w tym zakresie mierniki umożliwiające pomiar rezystancji izolacji, sprawdzanie działania, pomiar czasu i prądu zadziałania dla wyłączników różnicowoprądowych.

W dalszej kolejności są to pomiary rezystancji uziemienia metodą dwu-, trzy- lub czterobiegunową za pomocą prądu zmiennego o różnych częstotliwościach oraz wyznaczanie rezystywności gruntu. Podstawowym pomiarem ochronnym jest również sprawdzenie impedancji i rezystancji pętli zwarcia. Mniej popularne funkcje obejmują sprawdzenie kolejności faz, pomiar małych rezystancji prądem stałym oraz kontrolę pobieranej przez odbiorniki energii.

W grupie przenośnych przyrządów energetycznych klasyfikowane są także mierniki takie, jak testery, wskaźniki kolejności faz, mierniki okablowania, mierniki prądów upływu metodą cęgową przeznaczone szczególnie do pracy w miejscach trudnodostępnych. Takimi firmami są Sonel - krajowy producent i lider rynku aparatury pomiarowej dla energetyki, w tym również analizatorów oraz Merserwis. Ta grupa firm jest obecna na rynku od wielu lat, ma ugruntowaną i stabilną pozycję i wierne grono klientów.

Czołowi dostawcy aparatury przenośnej

Rys. 12. Najpopularniejsze marki zagraniczne w zakresie mierników przenośnych

W redakcyjnych ankietach prosiliśmy specjalistów zajmujących się omawianą w raporcie tematyką o wskazanie firm, które ich zdaniem mają w Polsce najsilniejszą pozycję na rynku. Wyniki, aspirujące do bycia małym rankingiem wskazującym na liderów rynku przenośnej aparatury pomiarowej, pokazujemy na rysunku 11 (krajowi dostawcy) i rysunku 12 (najpopularniejsze marki zagraniczne).

Opinie specjalistów wskazują, że za liderów krajowego rynku przenośnej aparatury pomiarowej można uznać firmy Biall, Sonel, TME, NDN i Merazet. Takie wyniki są zgodne z naszymi wcześniejszymi badaniami i obejmują przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku, szerokiej ofercie obejmującej wiele znanych i cenionych marek.

Oczywiście na wykres trzeba patrzeć przez pryzmat mierników przenośnych, a nie całej aparatury pomiarowej, bo jednak są to różne sektory i zaangażowanie poszczególnych dostawców aparatury jest różne. Dobra pozycja dostawców i ich wieloletnia praca w budowanie pozycji poszczególnych marek w kraju widoczna jest na rysunku 12. Fluke, Brymen, Agilent Technologies, czy Kyoritsu są z pewnością znane i cenione i kojarzą się z dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Przegląd ofert

Tabela 3. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

W tabeli 1 zamieszczony został przegląd ofert dostawców przenośnej aparatury pomiarowej, którzy nadesłali do redakcji wypełnione ankiety. Zestawienie podzielono na cztery poziome części poświęcone poszczególnym grupom tych przyrządów, a więc multimetrom, miernikom cęgowym, aparaturze do pomiaru wielkości nieelektrycznych i miernikom energetycznym.

Tabela ma ogólny charakter i w praktyce ogranicza się do wymieniania głównych typów i opcji pomiarowych ze wskazaniem, czy dana firma ma takie mierniki w sprzedaży, czy też nie. Naszym założeniem było przekazanie materiału do wstępnej selekcji dostawców i do dalszego poszukiwania na własną rękę.

W praktyce oferty dostawców ewoluują w czasie, dochodzą nowe marki, wykonania, firmy rozwijają się na nowych rynkach i nie zawsze to, co znamy i jak postrzegamy poszczególnych dostawców, odpowiada rzeczywistości. Ogromna liczba wykonań, funkcji pomiarowych, zakresów, rozdzielczości i innych aspektów technicznych związanych z pomiarami nie daje szans na wykonanie czytelnej tabeli o niewielkich rozmiarach. Stąd ograniczenie przeglądu do pokazanego minimum wydaje się sensownym kompromisem.

Uzupełnieniem przeglądu ofert są dane kontaktowe do firm zajmujących się przenośnym sprzętem pomiarowym (tabela 2). Razem z nimi podaliśmy listę najważniejszych marek zagranicznych będących w ofercie lub marek własnych w przypadku producentów.

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dostawców przenośnej aparatury pomiarowej w Polsce.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również