Wtorek, 05 maja 2009

Moduły do bezprzewodowej komunikacji M2M - polscy dostawcy

  Na rynku elektroniki jest wiele technologii, o których mówi się, że mają ogromny potencjał rozwoju i są w stanie zmienić oblicze rynku. Wiele z nich jest już dostępnych, inne, jak na przykład ogniwa paliwowe, czekają jeszcze na komercjalizację, natomiast tylko nieliczne szybko się rozwijają. Potencjał, jaki kryje się w bezprzewodowej łączności w zastoso- waniach M2M (machine- to-machine) i różnorodność aplikacyjną można porównać jedynie z rynkiem RFID. Jednak dynamika rozwoju i obszar zastosowań tego rynku jest bez porównania większy. To dlatego, że sens aplikacji M2M bazuje na uniwersalnym pomyśle i wartości dodanej do urządzeń i systemów, jakie niesie ze sobą komunikacja drogą radiową.

Moduły do bezprzewodowej komunikacji M2M - polscy dostawcy

Rynek komunikacji bezprzewodowej rozwija się w tempie, który daje się porównać tylko z diodami LED dużej mocy i tym samym zalicza się do obszaru najnowszych i najważniejszych technologii z punktu widzenia współczesnej elektroniki. Teza ta znajduje potwierdzenie nie tylko po stronie oferty handlowej, ale również rynku dystrybucji, na ktrórym jest coraz więcej dostawców.

Dlatego po ponad trzech latach przerwy powracamy do tematyki komunikacji bezprzewodowej w ramach raportu techniczno- -rynkowego „Elektronika”. Dla tej branży jest to okres na tyle długi, że warto przyjrzeć się zmianom w produktach oraz przeanalizować aktualną sytuację na rynku, bo zmiany następują szybko.

Pojawienie się w sprzedaży tanich modułów produkcji dalekowschodniej w czasie ostatnich kilku lat wywołało ogólny spadek cen tych produktów i zwiększyło dostępność łączności bezprzewodowej dla wielu nowych aplikacji. Najważniejszy z punktu widzenia rozwoju rynku jest spadek cen modułów GSM, gdyż to one stanowią główny nurt rozwoju aplikacji M2M i są bazą większości obecnie realizowanych projektów.

Drugim ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi jest spadek taryf za transmisję danych u operatorów komórkowych. Dotyczy to zarówno opcji abonamentowych, jak i taryf przed płaconych, dzięki czemu koszt eksploatacji łącza nie decyduje już w tak wielkim stopniu o sensie istnienia aplikacji.

Droga transmisja danych ograniczała tempo rozwoju rynku zwłaszcza tam, gdzie komunikacja wymagała czegoś więcej niż monitoringu stanu lub też okresowego przesyłania komunikatów za pomocą SMS-ów. Do korzystnych czynników należy zaliczyć także dokonane przez operatorów komórkowych inwestycje w infrastrukturę sieci, w tym uszczelnienie pokrycia kraju zasięgiem GSM i w kolejności modernizacje nadajników do 3G, co zapewnia znacznie szybszą transmisję danych.

Mimo że w ogromnej części zastosowań łączność M2M nie wymaga przesyłania wielkich pakietów danych ani komunikacji z megabitową szybkością, większa przepustowość sieci jest korzystna, bo poprawia pewność komunikacji i likwiduje dokuczliwe opóźnienia w transmisji pakietów lub dostarczaniu SMS-ów. Operatorzy telekomunikacyjni już dawno dostrzegli potencjał kryjący się w rynku komunikacji M2M i ta polityka wsparcia przynosi dzisiaj efekty w postaci ułatwień w realizacji dużych projektów.

Szybki rozwój rynku nie byłby możliwy bez wsparcia technicznego z ich strony, taryf dopasowanych do potrzeb M2M i abonentów posiadających wiele aktywnych kart SIM. W kolejnych latach związki te będą zapewne jeszcze silniejsze, gdyż w nowych modułach karta SIM jest już jednym z układów scalonych wewnątrz modułu i nie ma tradycyjnej plastikowej formy. Ważnym czynnikiem jest także to, że oferta produktów zapewniających łączność bezprzewodową jest dzisiaj znacznie szersza niż kilka lat temu.

Dotyczy to zarówno oferty modułów w obrębie jednego standardu komunikacyjnego, na przykład za pośrednictwem sieci GSM, jak i tego, że są jeszcze inne technologie jak Bluetooth, Zigbee czy Wi-Fi. Doczekały się one pełnej komercjalizacji, są dostępne w ofertach wielu dostawców, stanowiąc bardzo cenny pośredni etap technologiczny pomiędzy tym, co zapewniają modemy GSM, a zwykłe radiowe moduły małej mocy pracujące w ogólnodostępnych pasmach częstotliwości.

Znaczenie wymienionych technologii w budowie sieci bezprzewodowych na niewielkie odległości szybko rośnie, a powodem zmian zwiększających zainteresowanie Bluetoothem i WiFi jest właśnie to, że są to rozwiązania standardowe, kompatybilne między różnymi producentami, niezwiązane z unikalnym protokołem lub też częstotliwością pracy oraz dające szansę na wykorzystanie do budowy systemu istniejącego oprogramowania, narzędzi deweloperskich, a nawet zwykłych konsumenckich gadżetów.

Palmtop lub telefon typu smartphone wyposażony w oprogramowanie do komunikacji z urządzeniami wyposażonymi w interfejs komunikacyjny Bluetooth lub WiFi jest dzisiaj dobrą bazą do wykonania przenośnego czytnika lub modułu akwizycji danych.

Tabela 1. Przegląd ofert krajowych producentów i dystrybutorów modułów do bezprzewodowej komunikacji M2M

To samo dotyczy rozproszonych sieci pomiarowych bazujących na ZigBee, których architektura mesh i uniwersalna topologia jest silną przewagą w stosunku do rozwiązań niestandardowych.

Ostatnim czynnikiem kształtującym oblicze rynku jest to, że dostępne na rynku rozwiązania łączności na niewielkie odległości coraz szybciej stają się po stronie sprzętowej rozwiązaniami kompletnymi, takimi, za pomocą których można stworzyć system komunikacyjny.

Od strony oprogramowania widać to w zmianach, które są zalążkiem standardów komunikacyjnych, oraz próbach wypromowania na rynku jednolitego systemu operacyjnego zarządzającego pracą modułów.

 

 

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również