Regulacja jasności oświetlenia LED oraz starzenie

Prawidłowe działanie luminoforu w diodach LED wymaga pobudzenia go odpowiednią mocą promieniowania. Składowe mineralne odpowiadające za tworzenie barw niebieskich i zielonych wymagają relatywnie słabszego pobudzenia niż te odpowiadające za żółte i czerwone. Dlatego, gdy poziom wysterowania diody LED maleje, zmienia się widmo emisji. Z reguły zmiana ta polega na osłabieniu wierności oddawania barw czerwonych.

Z tej przyczyny jasności diod nie można regulować przez zmianę poziomu ich wysterowania za pomocą liniowych regulatorów, bo zmienia to parametry świetlne. Trzeba robić to za pomocą techniki PWM, co jest dodatkowym problemem przy kiepskich zasilaczach z dużym napięciem tętnień, bo złożenie częstotliwości tętnień napięcia sieci z kluczowaniem związanym z konwersją mocy, a dalej jeszcze z regulacją jasności PWM, może wywołać widoczny efekt stroboskopowy. Gdy obok siebie będzie pracować kilka lamp zasilanych z różnych zasilaczy, także może pojawić się charakterystyczne dla tego zjawiska falowanie jaskrawości.

Ocena warunków biznesowych panujących w branży oświetlenia w 2019 roku
 
Warunki biznesowe panujące w wielu sektorach rynku w ubiegłym roku były całkowicie inne niż obecnie, bo pandemia ogólnie zepsuła koniunkturę. Ale porównanie tego, co było w 2019 roku, z aktualną oceną sytuacji (na innym wykresie) pokazuje, że wpływ wirusa nie jest aż tak wielki. W obu przypadkach ocena jest podobna, a połowa pytanych biznes ocenia w obu przypadkach jako dobry.

Warto jeszcze zauważyć, że starzenie się diod LED dotyczy zarówno luminoforu, jak i struktury półprzewodnikowej. Luminofor w warunkach normalnych jest pobudzany z dużą mocą, bo przecież musi być zapewniona duża wydajność przy małych wymiarach. Pracuje on na dodatek w wysokiej temperaturze, stąd z czasem użyte w nim materiały degradują się. Te delikatniejsze składniki mieszaniny ziaren świecących minerałów tracą właściwości szybciej, inne wolniej, na skutek czego z czasem charakterystyka widmowa się zmienia. To, jak szybko się to się dzieje, zależy m.in. od użytej kompozycji materiałów, temperatury pracy i zapewne jest też jakąś miarą jakości diod.

Struktura sprzedaży produktów LED w 2019 r.
 
Na wykresie ilustrującym strukturę sprzedaży dostawców komponentów oświetleniowych wyraźnie wybijają się dwie grupy – tych przedsiębiorstw, dla których jest to niewielki dodatek do innej większej całości oraz firm specjalizujących się w takiej tematyce. Ta pierwsza, gdzie sprzedaż jest niewielka, zawsze jest dość liczna, bo w warunkach krajowych wiele biznesów budowanych jest „poziomo”, a więc przez maksymalne rozszerzanie asortymentu. Druga grupa, a więc firmy specjalistyczne z dużą sprzedażą, zwykle jest znacznie mniejsza. Jak widać z wykresu, rynek oświetlenia LED jest na tyle duży, że daje szansę wszystkim. Strumień sprzedaży jest na tyle szeroki, że nawet po podzieleniu na wielu dostawców ma on wymierną wielkość, zwłaszcza gdy dostawca celuje w aplikacje profesjonalne.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie