Nowe narzędzie do pomiaru strumienia świetlnego i energii świetlnej diod LED i innych źródeł światła

| Technika

Firma GL Optic oferuje unikalny zestaw pomiarowy składający się ze spektrometru GL Spectis 1.0 z sensorem typu CMOS pracującym w zakresie od 340- 750 nm oraz kuli całkującej GL Opti Sphere 500 o średnicy 50 cm, wyposażonej w uchwyt do pomiarów z typowymi oprawkami do popularnych zamienników żarówek. Jest to idealne rozwiązanie dla producentów i importerów żarówek ledowych, którzy mogą w łatwy i szybki sposób prowadzić pomiary fotometryczne i radiometryczne źródeł światła.

Nowe narzędzie do pomiaru strumienia świetlnego i energii świetlnej diod LED i innych źródeł światła

Zestaw ten jest skalibrowany przy użyciu wzorcowego źródła światła i umożliwia uzyskanie dokładności pomiarowej na poziomie 2%. Dostarczane w zestawie oprogramowanie GL Spectro Soft oblicza wszystkie dane fotometryczne zgodnie ze standardami CIE, w tym CCT, CRI współrzędne kolorystyczne i wiele innych parametrów charakteryzujących te źródła.

Kula całkująca GL Opti Sphere 500 została zaprojektowana do pomiarów strumienia świetlnego oraz energii promieniowania diod LED i innych źródeł światła zgodnie z zaleceniami Komitetu Technicznego CIE opublikowanymi w raporcie technicznym CIE 127:2007. Geometria kuli pozwala na zainstalowanie różnych przystawek do pomiaru różnych źródeł światła.

Zgodnie ze standardami CIE źródła LED, które emitują na wprost, mogą być mierzone przy wejściu do kuli w tzw. geometrii 2π. Pozostałe źródła o emisji przestrzennej powinny być mierzone w centrum kuli w tzw. geometrii 4π. Wejście do kuli jest wyposażone w precyzyjnie zaprojektowaną 80-milimetrową aperturę, która może być wykorzystana w pomiarach częściowego strumienia świetlnego diod LED.

Przy takim zastosowaniu diodę świecącą umieszcza się na zewnątrz kuli w określonej odległości i dokonuje się pomiaru wewnątrz strumienia świetlnego. Dostępne są również dodatkowe akcesoria do różnego typu pomiarów. Kula całkująca GLS 500 wyposażona jest w dodatkowe źródło światła do kompensacji tzw. samoabsorbcji.

Zjawisko to jest spowodowane wpływem, jaki wywiera kolor i wielkość obudowy elementu mierzonego na wynik pomiarowy. Pomocnicze źródło światła zainstalowane w kuli pomaga określić, jaka część emitowanej energii świetlnej zostanie zabsorbowana (pochłonięta) przez samą obudowę lampy.

Określenie tej wielkości pozwala na skorygowanie wyników pomiarowych tak, aby możliwe było precyzyjne wyliczenie wartości strumienia. Bez tej procedury wyniki pomiarowe różnych lamp mierzone w kuli całkującej mogą odbiegać znacznie od prawdziwych. Błąd pomiarowy może się wahać od 15% w przypadku pomiaru małej żarówki do nawet 50% w przypadku mierzenia większych opraw oświetleniowych.

Rzetelny pomiar światła

Zestaw pomiarowy uzupełnia minispektrometr GL Spectis 1.0. Jest to wysokiej jakości, łatwy w użyciu i niezwykle poręczny przyrząd, oferujący wszystko, czego potrzeba do przeprowadzenia dokładnych pomiarów światła. Urządzenie podłączone jest przez port USB i nie wymaga użycia dodatkowego zasilacza.

Dzięki jego wysokiej czułości i dokładności, spektrofotometr GL Optic gwarantuje wiarygodne pomiary światła, nawet w przypadku słabych sygnałów. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w system redukcji szumów. Zakres spektralny wynosi od 340 do 750 nm, a rozdzielczość 1,7 nm. Urządzenie dostarczane jest z głowicą skorygowaną kątowo, która umożliwia dokonanie pomiaru niezależnie od kąta padania światła.

Przyrząd jest bardzo precyzyjnie skalibrowany, a wyniki pomiarów wyświetlane są w luksach. W przypadku pomiarów w kuli całkującej, spektrometr jest podłączany za pomocą specjalnego adaptera, który zawiera "koder" i system przelicza wartości strumienia świetlnego w lumenach.

Dzięki temu urządzenie automatycznie rozpoznaje akcesoria będące w użyciu, dzięki czemu właściwy plik kalibracyjny zostaje wybrany automatycznie, co zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu.

Mikołaj Przybyła
GL Optic R&D Center Poland

www.gloptic.com