Podświetlane klawiatury i elewacje foliowe

| Technika

Klawiatury foliowe i elewacje foliowe są zewnętrznymi elementami urządzeń elektronicznych i służą do komunikowania się użytkownika z urządzeniem. Poza tą podstawową funkcją mają również zasadniczy wpływ na wygląd urządzenia, a co za tym idzie, na pierwsze wrażenie, jakie wywołuje ono u potencjalnego klienta i użytkownika.

Podświetlane klawiatury i elewacje foliowe

Klawiatury foliowe są rozwiązaniem tańszym, a szklane panele dotykowe droższym, ale postrzeganym jako rozwiązanie modne i niezwykle eleganckie. W związku z tym, na początkowym etapie projektowania nowego urządzenia warto sobie zadać pytanie, które z powyższych rozwiązań będzie lepsze dla naszego zastosowania.

Klawiatura foliowa jest elementem elastycznym, wykonanym z folii poliestrowej. Jest odporna na narażenia chemiczne i klimatyczne, a po naklejeniu na obudowę również na większość narażeń mechanicznych. Ponadto może mieć inne cechy takie jak: przetłaczane klawisze, zintegrowane diody LED, podświetlane klawisze itp.

Elementy te pozwalają na zastosowanie klawiatur do urządzeń pracujących w nietypowych warunkach środowiskowych. Przykładowo urządzenia procujące w ciemnych pomieszczeniach powinny zostać wyposażone w klawiaturę z podświetlanymi klawiszami lub elementami graficznymi. Takie rozwiązanie zwiększa komfort obsługi, ułatwiając posługiwanie się klawiaturą.

Podświetlenie

Podświetlenia klawiszy lub elementów graficznych mogą być realizowane poprzez użycie następujących rozwiązań:

  • Drukowanych lamp EL (elektroluminescencyjnych) umożliwiających podświetlanie dużych powierzchni np. pól klawiszy lub elementów tła elewacji. Lampa EL jest drukowana metodą sitodruku na wewnętrznych warstwach klawiatur z użyciem farby na bazie fosforu, świecącej po zasileniu napięciem przemiennym ok. 130 V, 400 Hz. Konstrukcyjnie przypomina kondensator z przeźroczystą zewnętrzną okładką, w którym świeci warstwa izolacyjna. Zastosowanie różnych farb świecących umożliwia uzyskanie kilku (pastelowych) kolorów świecenia takich jak: białoróżowawy, niebieskawy i zielonkawy. Ze względu na parametry zasilania rozwiązanie to nie nadaje się do niektórych zastosowań. Fotografia 1 przestawia podświetlaną klawiaturę wykonaną w tej technologii.
  • Zintegrowanych diod LED z elementami rozpraszającymi światło umożliwiających podświetlenie wybranych elementów klawiszy. Jasność świecenia jest większa niż w poprzednim rozwiązaniu, ale w celu uzyskania równomiernego rozproszenia światła konieczne jest zastosowanie kilku diod do jednego elementu. Ponadto elementy warstw rozpraszających światło muszą być stosunkowo grube, co powoduje, że cała klawiatura jest znacznie grubsza od standardowej. Parametry zasilania są takie jak przy standardowych diodach od 2÷30 V.
  • Drukowanych elementów typu OLED. To najprawdopodobniej technologia przyszłości, nad wdrożeniem której trwają intensywne prace badawcze na całym świecie. Konstrukcyjnie rozwiązanie to przypomina lampę EL, ale elementem świecącym ma być atrament organiczny nanoszony metodą druku cyfrowego "ink jet". Ma to być tania i elastyczna technologia umożliwiająca uzyskiwanie jasno świecących powierzchni o dowolnych kształtach. Badania są na etapie początkowym i wymagają rozwiązania wielu problemów z zakresu współoddziaływania warstw nanoszonych w procesie drukowania.

Jak wynika z powyższego opisu, wybór podświetlenia zależy od tego, do jakiego urządzenia zamierzamy je zastosować i jakie funkcje ma ono spełniać.

Klasyczne klawiatury foliowe są tańsze i powinny być stosowane w urządzeniach pracujących w normalnych warunkach eksploatacyjnych, w jasnych lub oświetlonych pomieszczeniach.

W celu uniknięcia błędów przy doborze rodzaju podświetlenia, należy skonsultować się z jego dostawcą lub producentem, gdyż każde rozwiązanie techniczne niewłaściwie zastosowane może zaszkodzić Państwa finansom i reputacji.

Firma QWERTY jest producentem i dostawcą klawiatur i elewacji foliowych oraz szklanych paneli dotykowych. Zatrudniamy kompetentnych pracowników, którzy z najwyższą starannością zapoznają się z Państwa oczekiwaniami oraz potrzebami i zaproponują najwłaściwsze rozwiązanie, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Mamy 28 lat doświadczeń w tej dziedzinie.

Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o.
www.qwerty.pl