Pulsonix - nadaje rytm projektowaniu PCB, cz. 2

| Technika

Łatwy w obsłudze edytor schematów i PCB, symulator Spice, wariantowanie projektów, wsparcie narzędzi MCAD, podgląd 3D czy zaawansowany autorouter, to tylko niektóre z funkcji oferowanych przez Pulsonix. Czy nie takich narzędzi oczekuje każdy profesjonalista?

Pulsonix - nadaje rytm projektowaniu PCB, cz. 2

Grudniowa, pierwsza część artykułu poświęcona była prezentacji oprogramowania do projektowania obwodów drukowanych Pulsonix oraz jego ogólnych zalet i możliwości. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione zarówno podstawowe, jak i zaawansowane jego cechy w sposób bardziej szczegółowy.

Przejrzyste i zwarte schematy

W pracy konstruktora elektronika jednym z podstawowych wymagań jest czytelność i przejrzystość tworzonego schematu. Nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim praktycznych rysunek powinien być zrozumiały i ułatwiać pracę inżynierowi i jego zespołowi projektowemu. Oprogramowanie Pulsonix udostępnia intuicyjne rozwiązania interfejsu oparte na oknach graficznych, dzięki którym jest to możliwe.

Oprócz podstawowych funkcji, zawiera wiele przydatnych narzędzi, które sprawiają, że projektowanie staje się niezwykle proste. Edytor schematu jest ściśle zintegrowany z edytorem odpowiadającym za projektowanie obwodów drukowanych PCB, co pozwala na dokonywanie zmian i przekazywanie ich dwukierunkowo między nimi.

Możliwy jest również Cross-Probing, czyli funkcja, dzięki której po wybraniu dowolnego elementu na schemacie, np. rezystora, zostanie podświetlone jego umiejscowienie w projekcie PCB i odwrotnie. Oprócz tego Pulsonix dostarcza kreator tworzenia symboli bibliotecznych, edytor atrybutów czy wariantowanie projektów, które pozwala na definiowanie dowolnej liczby wariantów montażu komponentów w schemacie i automatycznie przeniesienie ich do projektu PCB.

Przydatna dla firm i korporacji usługa Database Connection pozwala na połączenie oprogramowania z bazami danych w celu wyszukiwania określonych elementów o wybranych atrybutach (komponent, dostawcy, footprinty, symbole itp.). Połączenie z bazą danych odbywa się za pośrednictwem ODBC (Open DataBase Connectivity - otwarte łącze baz danych), który umożliwia połączenie z szeroką gamą baz danych i typów plików.

Dla projektantów układów elektronicznych stworzony został zintegrowany ze środowiskiem Pulsonix Schematics zaawansowany symulator Spice. Do uzyskanych w wyniku symulacji danych można zastosować szeroki zestaw narzędzi analitycznych, takich jak np. analizę wartości skutecznej RMS, czasu narastania i opadania, punktu pracy, wielkosygnałową, małosygnałową i wiele innych. Dzięki wykorzystywaniu przez Pulsonix tej samej biblioteki na potrzeby symulacji oraz projektowania schematów i obwodów drukowanych, przy przechodzeniu między tymi procesami nie są wymagane oddzielne biblioteki.

Projektowanie PCB

Pulsonix PCB Layout to profesjonalne środowisko projektowe wyposażone w bogaty w zestaw narzędzi gwarantujący niezrównaną prostotę i efektywność użytkowania. Jest to możliwe dzięki licznym funkcjom i przejrzystym oknom dialogowym. Projektant ma do dyspozycji powierzchnię projektową o wymiarach do 10×10 m, o nieograniczonej liczbie warstw.

Dostępnych jest wiele standardowych trybów routowania np. 45º, jak również ergonomiczny, dzięki któremu uzyskuje się najbardziej optymalną długość połączenia między wskazanymi punktami. Ścieżki mogą płynnie przechodzić w pola lutownicze lub przelotki dzięki możliwości wyboru kształtu ich zakończenia.

Pulsonix ma również funkcję wylewania miedzi - Pour Copper, której obszary mogą być automatycznie tworzone z wykorzystaniem zaawansowanych reguł technologicznych.

Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla standardowych technologii THT, SMD oraz ślepych, zagrzebanych i mikroprzelotek. Możliwe jest łatwe definiowanie i zarządzanie ograniczeniami projektowymi DRC (Design Rule Check), produkcyjnymi DFM (Design For Manufacturing) i DFT (Design For Testing). Po ich określeniu przeprowadzana jest weryfikacja poprawności projektu, a następnie jej wyniki prezentowane są w panelu graficznym.

Pulsonix wyposażony został we wbudowany interfejs FPGA pozwalający na integrację ze środowiskami projektowymi Altera Quartus 2 i Xilinix ISE. Wspiera również środowiska MCAD, udostępniając dwukierunkowy interfejs oraz przeglądarkę dla formatu STEP, jak i konfigurowalny podgląd 3D.

Pulsonix ma również unikalne narzędzie zwane liniami konstrukcyjnymi, Construction Lines, które można wykorzystać do tworzenia złożonych obrysów płytek lub elementów konstrukcyjnych oraz wyrównywania nieregularnych kształtów. Innymi ważnymi aspektami są wbudowany kalkulator, kreator raportów czy narzędzie do inżynierii odwrotnej - Reverse Engineering oraz edytor wspomagający tworzenie paneli PCB.

Zaawansowany i wydajny autorouter

Pulsonix 9.1. posiada w standardowej licencji podstawowy, lecz wysokowydajny autorouter pozwalający na wybór routowanych sieci. Nie opiera on swojego działania na współrzędnych przestrzeni roboczej - siatce. Używa on w przeważającej mierze 45-stopniowej metodologii prowadzenia ścieżek, tworząc je przyjemne dla oka i podobne do routowania ręcznego. Nadaje się on dla łatwych i nieskomplikowanych obwodów drukowanych.

Zaawansowany autorouter, który dostępny jest dla użytkowników jako dodatkowy moduł (ale ściśle zintegrowany ze środowiskiem projektowym Pulsonix), zapewnia prowadzenie ścieżek o minimalnej długości i ilości przelotek, co niezbędne jest przy tworzeniu dużych i gęsto upakowanych projektów.

Jego szybkość, wydajność i działanie odpowiada znacznie droższym odpowiednikom. Ma on wieloprzebiegowy, adaptacyjny algorytm redukujący konflikty, oparty na czynnikach kosztowych, co daje wysoki stopień skuteczności routowania.

Profesjonalne narzędzie dla każdego

Pulsonix jest pełnowartościowym, profesjonalnym środowiskiem projektowym, które sprosta wymaganiom hobbisty i inżyniera. Zapewnia optymalną cenę przy wysokiej jakości oprogramowaniu. By dowiedzieć się więcej na temat funkcji przedstawionych w tym artykule, zapraszamy do odwiedzenia strony www.pulsonix.pl, gdzie dostępne są broszury do pobrania.

Możliwa jest również instalacja wersji trialowej, dzięki której można zapoznać się z działaniem narzędzi Pulsonix. W kolejnym artykule zostaną przedstawione zaawansowane funkcje, takie jak moduły wspomagające projektowanie układów High-Speed, interfejs Pulsonix FPGA, wsparcie takich technologii jak Rigid Flex czy Chip on Board oraz dostępny moduł do zarządzania zasobami Pulsonix Vault.

Sara Liszka
Evatronix S.A.

www.evatronix.com

Zobacz również